Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Welstandsnota gemeente Haaren 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstandsnota gemeente Haaren 2013
CiteertitelWelstandsnota gemeente Haaren 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpruimtelijke ordenig
Externe bijlagenWelstandsnota 2013 Bijlage 1 en 2 Welstandsnota 2013 Bijlage 3 t/m 10 Welstandsnota 2013 Bijlage 11 Welstandsnota 2013 Bijlage 12 Welstandsnota 2013 Bijlage 13 Welstandsnota 2013 Bijlage 14 Welstandsnota 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op grond van artikel 28 Wet algemene regels herindeling is deze regeling per 1 januari 2023 vervallen, tenzij de hierna genoemde bestuursorganen de betreffende regeling al eerder vervallen hebben verklaard.

- De raad van de gemeente Tilburg heeft op 4 januari 2021 besloten deze verordening vervallen te verklaren voor zover deze van kracht is voor het gebied binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Tilburg zoals dat per 1 januari 2021, op grond van de Wet van 8 juli 2020 tot splitsing van de gemeente Haaren, is ontstaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2013Nieuwe regeling

21-03-2013

De Leije, 3 april 2013

Raadsvoorstel, 21 maart 2013

Tekst van de regeling