Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ooststellingwerf

Beheersverordening Motorcrossterrein Prikkedam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOoststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening Motorcrossterrein Prikkedam
CiteertitelBeheersverordening Motorcrossterrein Prikkedam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBeheersverordening Bijlagen behorende bij beheersverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.38

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-201429-12-2016Nieuwe regeling

24-09-2014

Gemeenteblad nr. 14008, 01-10-2014: Beheersverordening Motorcrossterrein Prikkedam

Raad, 24-09-2014, nr. 4

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Motorcrossterrein Prikkedam

De raad van de gemeente Ooststellingwerf;

 

nr. 4

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 augustus 2014;

 

gelet op de bepalingen overeenkomstig artikel 3.38 van Wro;

 

b e s l u i t :

 

De beheersverordening “Motorcrossterrein Prikkedam”, zowel analoog als digitaal (NL.IMRO.0085.Prikkedam-ON01), vast te stellen.

Besloten in de openbare vergadering van 24 september 2014.

, griffier. , voorzitter.