Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Welstandsnota 2012, gemeente Lansingerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstandsnota 2012, gemeente Lansingerland
CiteertitelWelstandsnota 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenWelstandscriteria "Hordijk-locatie" Beeldkwaliteitsplan Woningbouw Hoeksekade Noord BKP Business Park Bleizo BKP Componistenbuurt Berkel. BKP De Eilanden BKP Klapwijkse Pier BKP Parkzoom 3 Get. raadsbesluit welstandscriteria Hordijk Raadsbeluit BKP Business Park Bleizo Raadsbesluit BKP De Eilanden Raadsbesluit BKP Klapwijkse Pier Raadsbesluit BKP Parkzoom 3 Welstandsnota 2012 Welstandsparagraaf A16 Rotterdam

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het historisch overzicht van deze regeling is niet compleet.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-201914-11-2019bijlage 1

03-10-2019

gmb-2019-248695

BR1900095
10-07-201815-10-2019paragraaf A16R

22-02-2018

Gemeenteblad, 9 juli 2018

.
12-07-201215-10-2019Nieuwe regeling

26-04-2012

Heraut, 11 juli 2012

BR1100335/ BW1101022/ T11.12313

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandsnota 2012, gemeente Lansingerland

 

 

Welstandsnota 2012

De raad van de gemeente Lansingerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 2012;

 

Overwegende dat

het noodzakelijk is voor een goede welstandsadvisering de Welstandsnota en de Nota Cultuurhistorie Plus in werking te laten treden;

het wenselijk is voor een goede welstandsadvisering in te stemmen met de (her)benoeming voor een termijn van drie jaar van de volgende leden van de Stichting Dorp Stad en Land als leden van de welstandscommissie Lansingerland:

 • -

  De heer J. Tegelberg als commissielid/voorzitter.

 • -

  De heer M. Oosterhuis als commissielid/secretaris.

 • -

  Mevrouw J. Barth als gemandateerde-commissielid.

 

Gelet op

n.v.t.

 

Besluit(en)

 • 1.

  in te stemmen met de Welstandsnota en de Nota Cultuurhistorie Plus.

 • 2.

  in te stemmen met de (her)benoeming voor een termijn van drie jaar van de volgende leden van de Stichting Dorp Stad en Land als leden van de welstandscommissie Lansingerland:

  • -

   De heer J. Tegelberg als commissielid/voorzitter.

  • -

   De heer M. Oosterhuis als commissielid/secretaris.

  • -

   Mevrouw J. Barth als gemandateerde-commissielid.

 

Welstandnota 2012

 

BKP Business Park Bleizo

 

BKP De Eilanden

 

BKP Klapwijkse Pier

BKP Parkzoom 3

 

Raadsbeluit BKP Business Park Bleizo

 

Raadsbesluit BKP De Eilanden

 

Raadsbesluit BKP Klapwijkse Pier

 

Raadsbesluit BKP Parkzoom 3

 

BKP Componistenbuurt Berkel.

 

Welstandsparagraaf A16 Rotterdam

 

Beeldkwaliteitsplan Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie A

 

Bijlage 1 Welstandscriteria "Hordijk-locatie"

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 26 april 2012,

de griffier, de voorzitter,

Kees van ’t Hart Ewald van Vliet