Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maassluis

2013-17 Archeologiebeleid gemeente Maassluis 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaassluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling2013-17 Archeologiebeleid gemeente Maassluis 2013
Citeertitel2013-17 Archeologiebeleid gemeente Maassluis 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpbouwen en wonen
Externe bijlagenArcheologische beleidskaart Bijlage 1 Kaart 1 Archeologische waarden en verwachtingen Bijlage 1 Kaart 2 Archeologische maatregelenkaart Bijlage 2 Kaartbijlage 1 Topografie Maassluis Bijlage 2 Kaartbijlage 2 Hoogtekaart Bijlage 2 Kaartbijlage 3 Geologie Bijlage 2 Kaartbijlage 4 Archeologische inventarisatie Bijlage 2 Kaartbijlage 5 Historische kaart Kruikius Bijlage 2 Kaartbijlage 6 Cultuurhistorische inventarisatie Bijlage 2 Kaartbijlage 7 Cultuurhistorische inventarisatie kern Bijlage 2 Kaartbijlage 8 Verstoringenkaart Bijlage 2 Kaartbijlage 9 Veldtoets Bijlage 3 Catalogus 1 AMK terreinen Bijlage 3 Catalogus 2 Onderzoeken en onderzoeksmeldingen Bijlage 3 Catalogus 3 Archeologische waarnemingen Bijlage 3 Catalogus 4 Rijksmonumenten Bijlage 4 Boorstaten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Archeologiebeleid

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2013Onbekend

16-04-2013

De Schakel

ADV-13-01500
16-04-201329-04-2013Onbekend

16-04-2013

De Schakel

ADV-13-01500

Tekst van de regeling