Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Bekendmaking Welstandsnota 2022 versie juli 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBekendmaking Welstandsnota 2022 versie juli 2022
CiteertitelWelstandsnota 2022 versie juli 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOrganisatie en beleid
Externe bijlagenBuyten van Zwolle Welstandsnota 2022 versie juli 2022 BKP Hessenpoort 9 februari 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Welstandsnota 2022 versie juli 2022

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 12 van de Woningwet
  2. artikel 12a van de Woningwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-2023nieuwe regeling

23-01-2023

gmb-2023-51164

rb 2023-01-23

Tekst van de regeling

Intitulé

Bekendmaking Welstandsnota 2022 versie juli 2022

Gemeente Zwolle, bekendmaking Welstandsnota 2022, versie juli 2022

De raad van de gemeente Zwolle,

Heeft besloten op 23 januari 2023

De Welstandsnota 2022, versie juni 2022 vast te stellen

 

De raad van de gemeente Zwolle heeft in de vergadering van 23 januari 2023 de Welstandsnota 2022, versie juli 2022 vastgesteld. Deze Welstandsnota 2022, versie juli 2022 treedt één dag na deze bekendmaking in werking.

In september 2022 heeft de gemeenteraad de Welstandsnota 2022 versie mei 2022 vastgesteld. Met de Welstandsnota 2022 versie juli 2022 is deze nota herzien. De raad heeft op 23 januari 2023 besloten de Welstandsnota 2022, versie mei 2022 in te trekken.

Het beleid zoals omschreven in de Welstandsnota uit de versie mei 2022 voldoet nog. Met de herziening wordt in hoofdstuk 3.4 het beeldkwaliteitplan ‘Hessenpoort ( Rust, ruimte en duurzaamheid) toegevoegd waaraan getoetst moet worden bij de gebiedsomschrijving Bedrijventerreinen.

Tegen het besluit tot vaststelling van de welstandsnota is geen bezwaar of beroep mogelijk.

De welstandsnota kan worden ingezien op https://www.overheid.nl/

De nota kan ook worden opgevraagd bij de Afdeling Ruimtelijke Planvorming, J. van den Berg ( 038 -4982396) j.van.den.berg@zwolle.nl