Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verlening vergunningen-, toezicht- en handhavingsbeleid gemeente Goirle 2019-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerlening vergunningen-, toezicht- en handhavingsbeleid gemeente Goirle 2019-2022
CiteertitelVerlening vergunningen-, toezicht- en handhavingsbeleid gemeente Goirle 2019-2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenVergunningverlening Toezicht en handhaving bijlagen Addemdum voor beleid tot en met 2024

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023Verlenging regeling

20-12-2022

gmb-2022-582064

Tekst van de regeling

Intitulé

Verlening vergunningen-, toezicht- en handhavingsbeleid gemeente Goirle 2019-2022

De gemeente Goirle heeft op 20 december 2022 beleidstukken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving verlengt tot en met het jaar 2024. Het beleid maakt duidelijk op welke regels op het gebied van onder meer bouwen en milieu de gemeente bijzonder let en hoe ze ingrijpt bij overtredingen. Daarnaast zijn in het beleid doelen gesteld om tot dienstbare en duurzame vergunningverlening, toezicht en handhaving te komen.

Het beleid ligt ter inzage op het gemeentehuis. Voor vragen kunt u contact opnemen met het domein Fysiek. Digitaal is het besluit te vinden op www.overheid.nl en op de gemeentepagina van het Goirles Belang.