Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Beleidsregels “Ruimtelijk toetsingskader voor huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten in gebouwen, niet zijnde woningen”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels “Ruimtelijk toetsingskader voor huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten in gebouwen, niet zijnde woningen”
CiteertitelBeleidsregels “Ruimtelijk toetsingskader voor huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten in gebouwen, niet zijnde woningen”
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageRuimtelijk toetsingskader huisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-2016Beleidsregels “Ruimtelijk toetsingskader voor huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten in gebouwen, niet zijnde woningen”

26-07-2016

Oss Actueel 3 augustus 2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels “Ruimtelijk toetsingskader voor huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten in gebouwen, niet zijnde woningen”

Het college van burgemeester en wethouders van Oss

Gelet op titel 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen de Beleidsregels “Ruimtelijk toetsingskader voor huisvesting van tijdelijke arbeidsmigrantenin gebouwen, niet zijnde woningen” zoals opgenomen in de externe bijlage

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 26 juli 2016.

 

Inzage

De integrale tekst van de bij dit besluit behorende bijlage (in pdf-formaat) kunt u inzien door middel van de koppeling die op deze pagina staat onder ‘externe bijlage’.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Oss,

De secretaris,

Drs. M.J.H. van Schaijk

De burgemeester,

Drs. W.J.L Buijs-Glaudemans