Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groengebied Amstelland

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent de van toepassingverklaring voor 6 nieuw ingericht recreatiegebieden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroengebied Amstelland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent de van toepassingverklaring voor 6 nieuw ingericht recreatiegebieden
CiteertitelVan toepassingverklaring voor 6 nieuw inrichte gebieden
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen7.1 bijlage 1 Besluit Middelpolder 7.2 bijlage 2 Besluit Bovenland 7.3 bijlage 3 Besluit Middenweg 7.4 bijlage 4 Besluit Hoge Dijk 7.5 bijlage 5 Besluit Oostrand Gaasperzoom 7.6 bijlage 6 Besluit Diemerpolder 29.04.04

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.groengebied-amstelland.nl/documents/recreatienoordholland/doc/gga_gemeenschappelijke_regeling_2007.pdf

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2004nieuwe regeling

07-07-2004

Weekmedia Amstelveen en Zuidoost, 21-07-2004

2004/12

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent de van toepassingverklaring voor 6 nieuw ingericht recreatiegebieden

Het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland;

 

gelet op het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 16 juni 2004,

 

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 27 mei 2004;

 

gelet op de gemeenschappelijke regeling van Groengebied Amstelland;

b e s l u i t :
  • De Algemene Verordening van Groengebied Amstelland (AVGA) voor zes nieuw ingerichte recreatiegebieden vast te stellen.

Amstelveen, 7 juli 2004

Het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland,

de secretaris,

Drs. ing. J.W. Nieuwenhuis

de voorzitter,

J.J. Schipper

Bijlage 1: