Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het beheerplan civiele kunstwerken 2020-2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het beheerplan civiele kunstwerken 2020-2024
CiteertitelBeheerplan civiele kunstwerken 2020-2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenRaadsbesluit beleidsplan civiele kunstwerken Beheerplan kunstwerken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2020nieuwe regeling

23-04-2020

gmb-2020-137373

ib.19.0409

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het beheerplan civiele kunstwerken 2020-2024

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 februari 2020 inzake

bovengenoemd onderwerp.

 

Gelet op

 

Besluit

 

Bepaalt

  • 1.

    Het beheerplan civiele kunstwerken 2020-2024 vaststellen.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van23 april 2020.

de raadsgriffier,

mr. R. Reichrath.

de voorzitter,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.