Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijk bij Duurstede

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede houdende regels omtrent Water- en rioleringsplan 2020-2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijk bij Duurstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede houdende regels omtrent Water- en rioleringsplan 2020-2024
CiteertitelWater- en rioleringsplan 2020-2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageWater en rioleringsplan

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019nieuwe regeling

27-11-2019

gmb-2019-318020

SWNL0250526

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede houdende regels omtrent Water- en rioleringsplan 2020-2024

 

Samenvatting  

Een Water- en Rioleringsplan voor Wijk bij Duurstede

 

De gemeente Wijk bij Duurstede ligt in een groen en waterrijk gebied. Door de ligging aan de Nederrijn/Lek, de Kromme Rijn en Langbroekerwetering, zien we water overal om ons heen. Het is belangrijk dat we goed met water omgaan. In dit Water- en rioleringsplan (WRP) beschrijven we hoe we omgaan met afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. We hebben in dit plan aandacht voor klimaatbestendigheid en samenwerken.

Het plan is volgens de structuur van de Omgevingswet opgebouwd. Hiermee geven we bouwstenen voor de Omgevingsvisies, Omgevingsprogramma’s en Omgevingsplannen. We hebben dit plan ook volgens de gedachte van de Omgevingswet opgesteld. We hebben gebiedsgericht bekeken waar we de komende jaren op gaan inzetten. Hierbij hebben we andere vakgebieden betrokken, is het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aangesloten in het proces en hebben we een enquête gehouden onder inwoners om hun ideeën mee te kunnen nemen in het plan.

De richting van het WRP is gekozen door de raad. Met een beleidskeuzenotitie hebben we ze vraagstukken over belangrijke beleidsrichtingen, zoals klimaatbestendigheid en samenwerken voorgelegd. De voorkeursrichting die zij hebben uitgesproken is in dit plan uitgewerkt.