Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de bebouwde komgrenzen Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de bebouwde komgrenzen Altena 2019
CiteertitelBesluit tot vaststellen van de Bebouwde komgrenzen op grond van Wegenverkeerswet 1994
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage A. Altena-bebouwde komgrenzen – Overzicht Bijlage B. Bebouwde komgrenzen Altena – Almkerk Bijlage C. Bebouwde komgrenzen Altena – Andel Bijlage D Bebouwde grenzen Altena–Babyloniënbroek Bijlage E. Bebouwde komgrenzen Altena – Drongelen Bijlage F. Bebouwde komgrenzen Altena - Dussen 1 Bijlage G. Bebouwde komgrenzen Altena - Dussen 2 Bijlage H. Bebouwde komgrenzen Altena – Eethen Bijlage I. Bebouwde komgrenzen Altena – Genderen Bijlage J. Bebouwde komgrenzen Altena - Giessen 1 Bijlage K. Bebouwde komgrenzen Altena - Giessen 2 Bijlage L. Bebouwde komgrenzen Altena - Hank 1 Bijlage M. Bebouwde komgrenzen Altena - Hank 2 Bijlage N. Bebouwde komgrenzen Altena – Meeuwen Bijlage O Bebouwde komgr Altena - Nieuwendijk 1 Bijlage P Bebouwde komgr Altena - Nieuwendijk 2 Bijlage Q. Bebouwde komgrenzen Altena – Oudendijk Bijlage R. Bebouwde komgrenzen Altena – Rijswijk Bijlage T. Bebouwde komgrenzen Altena – Uitwijk Bijlage U. Bebouwde komgrenzen Altena – Uppel Bijlage V. Bebouwde komgrenzen Altena - Veen 1 Bijlage W. Bebouwde komgrenzen Altena - Veen 2 Bijlage X. Bebouwde komgr Altena – Waardhuizen Bijlage Y. Bebouwde komgr Altena - Werkendam 1 Bijlage Z Bebouwde komgr Altena - Werkendam 2 Bijlage AA. Bebouwde komgr Altena - Werkendam 3 Bijlage BB Beb komgr Altena - Wijk en Aalburg 1 Bijlage CC Beb komgr Altena - Wijk en Aalburg 2 Bijlage DD. Bebouwde komgr Altena – Woudrichem

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit tot vaststellen van de Bebouwde komgrenzen op grond van Wegenverkeerswet 1994 van de gemeenten Aalburg, Werkendan en Woudrichem.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 20a, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-201915-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-8232

15-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-9308

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de bebouwde komgrenzen Altena 2019

De raad van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

gelet op artikel 20a, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994;

 

Besluit:

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • het besluit tot vaststellen van de Bebouwde komgrenzen op grond van Wegenverkeerswet 1994, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Aalburg, d.d. 2 juli 2013;

  • het besluit tot vaststellen van de Bebouwde komgrenzen op grond van Wegenverkeerswet 1994, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Werkendam, d.d. 31 oktober 2000;

  • het besluit tot vaststellen van de Bebouwde komgrenzen op grond van Wegenverkeerswet 1994, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Woudrichem, d.d. 25 september 2012.

 • 2.

  Als bebouwde komgrenzen als bedoeld in artikel 20a, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen de op bijgaande tekeningen aangegeven grenzen:

 

 • Bebouwde komgrenzen Altena - Almkerk

 • Bebouwde komgrenzen Altena - Andel

 • Bebouwde komgrenzen Altena - Babyloniënbroek

 • Bebouwde komgrenzen Altena - Drongelen

 • Bebouwde komgrenzen Altena - Dussen 1

 • Bebouwde komgrenzen Altena - Dussen 2

 • Bebouwde komgrenzen Altena - Eethen

 • Bebouwde komgrenzen Altena – Genderen

 • Bebouwde komgrenzen Altena – Giessen 1

 • Bebouwde komgrenzen Altena – Giessen 2

 • Bebouwde komgrenzen Altena – Hank 1

 • Bebouwde komgrenzen Altena – Hank 2

 • Bebouwde komgrenzen Altena – Meeuwen

 • Bebouwde komgrenzen Altena – Nieuwendijk 1

 • Bebouwde komgrenzen Altena – Nieuwendijk 2

 • Bebouwde komgrenzen Altena – Oudendijk

 • Bebouwde komgrenzen Altena – Rijswijk

 • Bebouwde komgrenzen Altena - Sleeuwijk

 • Bebouwde komgrenzen Altena - Uitwijk

 • Bebouwde komgrenzen Altena - Uppel

 • Bebouwde komgrenzen Altena - Veen 1

 • Bebouwde komgrenzen Altena - Veen 2

 • Bebouwde komgrenzen Altena - Waardhuizen

 • Bebouwde komgrenzen Altena - Werkendam 1

 • Bebouwde komgrenzen Altena - Werkendam 2

 • Bebouwde komgrenzen Altena - Werkendam 3

 • Bebouwde komgrenzen Altena - Wijk en Aalburg 1

 • Bebouwde komgrenzen Altena - Wijk en Aalburg 2

 • Bebouwde komgrenzen Altena - Woudrichem

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 8 januari 2019

De voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

de raadsgriffier,

Drs. S.J. Peet

Bijlage A. Altena-bebouwde komgrenzen – Overzicht

Bijlage B. Bebouwde komgrenzen Altena – Almkerk

Bijlage C. Bebouwde komgrenzen Altena – Andel

Bijlage D. Bebouwde komgrenzen Altena – Babyloniënbroek

Bijlage E. Bebouwde komgrenzen Altena – Drongelen

Bijlage F. Bebouwde komgrenzen Altena - Dussen 1

Bijlage G. Bebouwde komgrenzen Altena - Dussen 2

Bijlage H. Bebouwde komgrenzen Altena – Eethen

Bijlage I. Bebouwde komgrenzen Altena – Genderen

Bijlage J. Bebouwde komgrenzen Altena - Giessen 1

Bijlage K. Bebouwde komgrenzen Altena - Giessen 2

Bijlage L. Bebouwde komgrenzen Altena - Hank 1

Bijlage M. Bebouwde komgrenzen Altena - Hank 2

Bijlage N. Bebouwde komgrenzen Altena – Meeuwen

Bijlage O. Bebouwde komgrenzen Altena - Nieuwendijk 1

Bijlage P. Bebouwde komgrenzen Altena - Nieuwendijk 2

Bijlage Q. Bebouwde komgrenzen Altena – Oudendijk

Bijlage R. Bebouwde komgrenzen Altena – Rijswijk

Bijlage S. Bebouwde komgrenzen Altena – Sleeuwijk

Bijlage T. Bebouwde komgrenzen Altena – Uitwijk

Bijlage U. Bebouwde komgrenzen Altena – Uppel

Bijlage V. Bebouwde komgrenzen Altena - Veen 1

Bijlage W. Bebouwde komgrenzen Altena - Veen 2

Bijlage X. Bebouwde komgrenzen Altena – Waardhuizen

Bijlage Y. Bebouwde komgrenzen Altena - Werkendam 1

Bijlage Z. Bebouwde komgrenzen Altena - Werkendam 2

Bijlage AA. Bebouwde komgrenzen Altena - Werkendam 3

Bijlage BB. Bebouwde komgrenzen Altena - Wijk en Aalburg 1

Bijlage CC. Bebouwde komgrenzen Altena - Wijk en Aalburg 2

Bijlage DD. Bebouwde komgrenzen Altena – Woudrichem