Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Beleidsregels openbare oplaadobjecten elektrische voertuigen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels openbare oplaadobjecten elektrische voertuigen 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregels openbare oplaadobjecten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2018Nieuwe regeling

04-09-2018

gmb-2018-199383

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels openbare oplaadobjecten elektrische voertuigen 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben op 4 september 2018 de Beleidsregels openbare oplaadobjecten elektrische voertuigen 2018 vastgesteld. De nota bevat kaders met betrekking tot medewerking aan de plaatsing van openbare oplaadobjecten ten behoeve van elektrisch rijden.

De nota is opgenomen in de externe bijlage.