Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brunssum

Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum houdende Evenementenbeleid deel I: Het beleidskader

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrunssum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum houdende Evenementenbeleid deel I: Het beleidskader
CiteertitelEvenementenbeleid deel I: Het beleidskader
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlageEvenementenbeleid gemeente Brunssum 2017 – 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2017nieuwe regeling

07-11-2017

gmb-2017-205155

756527

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum houdende Evenementenbeleid deel I: Het beleidskader

De gemeenteraad van de gemeente Brunssum maakt bekend dat zij in haar vergadering van 7 november 2017 het “Evenementenbeleid deel I: het beleidskader” heeft vastgesteld.

 

Het beleidskader gaat over een terugblik, een analyse en een vooruitblik in de vorm van een missie, visie en strategie. Uiteindelijk volgen concrete meetbare actiepunten om de doelen te bereiken. Het betreft het richtinggevend kader over:

 

  • Wat de gemeente Brunssum wil op het gebied van evenementen en wat de gemeente gaat doen om de doelen te bereiken.

  • De rol van de gemeente op het gebied van evenementen

  • Het gebruik en de uitrusting van diverse evenementenlocaties.

     

Het volledige eerste deel van het evenementenbeleid is te raadplegen in de bijlage.

 

Het tweede deel van het evenementenbeleid, het toetskader, wordt nog interactief teruggekoppeld met alle betrokken partijen, waarna ook voor dit deel van het beleid de politieke besluitvorming volgt.

 

Inwerkingtreding

 

 Het “Evenementenbeleid deel I: het beleidskader” treedt in werking daags na deze bekendmaking