Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016 – 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsplan Schuldhulpverlening 2016 – 2020
CiteertitelBeleidsplan Schuldhulpverlening 2016 – 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-201601-01-2016Nieuwe regeling

15-12-2015

Vechtstroom, 23-12-2015

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016 – 2020

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

gelet op;

 

- de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015

- de bespreking in de commissie van 1 december 2015.

 

Besluit

 

1. Het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012 – 2016 in te trekken. 2. Het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016 – 2020 vast te stellen.

3. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

4. In te stemmen met het aanhouden van een reserve groot € 30.000, zijnde ongeveer 10% van de totaal uitstaande kredietsom, ten behoeve van schuldsaneringskredieten en hiervoor het risicofonds Sociaal Domein aan te wijzen. Dit risicofonds is naar aard en omvang voldoende toegerust om deze betrekkelijke kleine risico’s af te vangen.

 

15 december 2015

 

Griffier Voorzitter

 

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020