Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Aanwijzingsbesluit van wegen en weggedeelten waarop de Parkeerverordening Goeree-Overflakkee van toepassing is (Aanwijzingsbesluit Parkeerverordening Goeree-Overflakkee)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit van wegen en weggedeelten waarop de Parkeerverordening Goeree-Overflakkee van toepassing is (Aanwijzingsbesluit Parkeerverordening Goeree-Overflakkee)
CiteertitelAanwijzingsbesluit Parkeerverordening Goeree-Overflakkee
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenblauwe zone Dirksland blauwe zone Middelharnis

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Parkeerverordening Goeree-Overflakkee, art. 2
 2. Gemeentewet, art, 225

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-201525-12-2019nieuwe regeling

11-02-2015

Gemeenteblad 2015, 47836, 02-06-2015

Z-14-36164/3925

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit van wegen en weggedeelten waarop de Parkeerverordening Goeree-Overflakkee van toepassing is (Aanwijzingsbesluit Parkeerverordening Goeree-Overflakkee)

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

 

overwegende dat het parkeerbeleid is geharmoniseerd;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Parkeerverordening Goeree-Overflakkee;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen het navolgende

 

Aanwijzingsbesluit van wegen en weggedeelten waarop de Parkeerverordening Goeree-Overflakkee van toepassing is

Artikel 1 Plaatsen binnen de parkeerschijfzone

 • 1.

  De volgende wegen en weggedeelten te Dirksland - aangegeven op kaart I - gelden als parkeerschijfzone:

  • -

   Achterdorp

  • -

   Burg. C. Zaaijerlaan, oostelijk deel

  • -

   Julianalaan

  • -

   Kaai

  • -

   Kattewacht

  • -

   Krommepad

  • -

   Nieuwstraat

  • -

   Paulina van Weellaan

  • -

   Schelpenpad

  • -

   Secretarieweg

  • -

   Stationsweg (incl. parkeerterrein ziekenhuis)

  • -

   Tramweg

  • -

   Vivaldilaan

  • -

   Voorstraat

  • -

   West-Havendijk

  • -

   Winterstraat

  • -

   Zomerstraat

 • 2.

  De volgende wegen en weggedeelten te Middelharnis/Sommelsdijk - aangegeven op kaart II - gelden als parkeer-schijfzone:

  • -

   Beneden Zandpad

  • -

   Gedempt Kanaal, parkeerplaatsen noordzijde

  • -

   Kerkepad

  • -

   Langeweg, noordelijk deel

  • -

   Nieuwstraat

  • -

   Oost-Krakeelstraat, oostelijk deel

  • -

   De Ruijterstraat, noordelijk deel

  • -

   Schoolstraat, noordelijke deel

  • -

   Westelijke-Achterweg

  • -

   Weeshuisstraat

  • -

   parkeerplaats naast het Diekhuus

  • -

   parkeerplaats achter de HEMA

Artikel 2 Tijdstippen parkeerschijfzone

 • 1.

  De parkeerschijfzone te Dirksland geldt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur.

 • 2.

  De parkeerschijfzone te Middelharnis/Sommelsdijk geldt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en op koopavonden tot 21.00 uur.

Artikel 3 Plaatsen binnen de zone voor vergunninghouders

De volgende wegen en weggedeelten te Middelharnis/Sommelsdijk - aangegeven op kaart II - gelden als zone voor vergunninghouders:

 • -

  Burg. Bouwmanplein

 • -

  Chr. de Vrieslaan oostelijk deel

 • -

  Dirk Bosstraat

 • -

  Eendrachtstraat

 • -

  Geleijn Cornelissestraat

 • -

  Louis Bouwmeesterplein, noordelijk deel

 • -

  Lijnbaanstraat

 • -

  Molenstraat

 • -

  de Ruijterstraat, zuidelijk deel

 • -

  Secr. Nijghstraat, noordelijk deel

 • -

  Schoolstraat, zuidelijk deel

Artikel 4 Tijdstippen zone voor vergunninghouders

De zone voor vergunninghouders te Middelharnis/Sommelsdijk geldt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en op koopavonden tot 21.00 uur.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking van dit besluit.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit Parkeerverordening Goeree-Overflakkee’.

Aldus vastgesteld op 11 februari 2015 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, wnd. burgemeester,

drs. B. Marinussen drs. J.P.J. Lokker

Bijlage - kaart I

blauwe zone Dirksland

Bijlage - kaart II

blauwe zone Middelharnis