Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waddinxveen

Welstandsnota Waddinxveen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaddinxveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstandsnota Waddinxveen 2015
CiteertitelWelstandsnota Waddinxveen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagenWelstandsnota 2015 Welstandskaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Welstandsnota 2004 . Om technische redenen kan de Welstandsnota niet integraal worden geplaatst. De welstandsnota en bijbehorende kaart kunt u wel hieronder downloaden (bijlage)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2015Nieuwe regeling

10-06-2015

Gemeenteblad, 01-07-2015

15/00405

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandnota Waddinxveen 2015

De raad der gemeente Waddinxveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2015

besluit ;

  • 1.

    De welstandsnota van 30 april 2015 vast te stellen;

  • 2.

    De bouwverordening conform bijlage 2 aan te passen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 10 juni 2015

De griffier, De burgemeester,

(mr F.W. vand er Dussen)(drs H.P.L. Cremers)

Bijlage Welstandsnota  

Welstandsnota 2015

Bijlage Welstandskaart  

Welstandskaart