Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Samenwerkingsafspraken woningmarkt subregio Noord 2014-2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSamenwerkingsafspraken woningmarkt subregio Noord 2014-2020
CiteertitelSamenwerkingsafspraken woningmarkt 2014-2020
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageSamenwerkingsafspraken woningmarkt 2014-2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2014Nieuwe regeling

29-01-2014

Onbekend

BW1301082/ I14.06120

Tekst van de regeling

Intitulé

Samenwerkingsafspraken woningmarkt 2014-2020

 

 

Samenwerkingsafspraken woningmarkt 2014-2020

Het college van de gemeente Lansingerland,

 

Overwegende dat

de belangrijkste onderdelen en uitgangspunten voor Lansingerland ten aanzien van de samenwerkingsafspraken subregio Noord zijn:

 • a.

  Omvang woningbouwproductie (kwalitatief en kwantitatief) in subregio Noord.

  • -

   Uitgangspunt: Niet afwijken van de door de gemeente vastgestelde woningbouwplanning en de financiële kaders + Aan alle partijen duidelijk maken in welke financiële situatie de gemeente momenteel verkeert door de opgelegde bouwopgave uit het verleden.

 • b.

  Omvang en betere benutting van sociale voorraad in de subregio.

  • -

   Uitgangspunt: Niet meer star vast houden aan een percentage sociaal van de gehele woningvoorraad, maar realistische afspraken over het behoud en betere benutting van sociale huurwoningen in Lansingerland met als uitgangspunt eigen behoefte.

 • c.

  Verantwoording woningbouwproductie en sociale voorraad richting Provincie.

  • -

   Uitgangspunt: Creëren van heldere uitgangspunten tussen gemeente en provincie tot 2020.

Gelet op

 • -

  Gezonde woningmarkt in de Regio Rotterdam is belangrijk;

 • -

  Instandhouding en betere benutting van de sociale woningbouw in de regio en in Lansingerland is van belang;

 • -

  Corporaties zijn partij bij de Woningmarktafspraken 2014/2015-2020 en maken afspraken over verdeling sociale woningen aan de EU-doelgroep en verduurzaming van de voorraad;

 • -

  Voorkomen van (onnodige) concurrentie is van belang voor eigen woningbouwproductie;

 • -

  Aan inwoners uit Lansingerland mag voorrang worden verleend bij de toedeling van koopwoningen tussen € 140.000 - € 180.000 en markthuurwoningen tot circa €850,-;

 • -

  (Sub)regionale woningmarktafspraken zijn nodig om te verantwoorden richting provincie;

 

Besluit(en)

 • 1.

  In te stemmen met de concepttekst “Samenwerkingsafspraken Woningmarkt Subregio Noord 2014-2020” (I13.54277, bijlage bij brief U13.22732) met inachtneming van besluit 2;

 • 2.

  Voor 29 januari 2014 schriftelijk de volgende aanvullingen in te brengen:

  • a.

   Tekstwijziging betreffende tweede alinea onder “voorraad woningbouwplannen en sloop” op pagina 5 van de concept Samenwerkingsafspraken, zoals onder 2.2. op pagina 5 van dit advies aangegeven;

  • b.

   Toevoeging aan paragraaf 3: procesafspraak hoe te handelen bij een aantrekkende woningafspraak.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 10 december 2013,

drs. ing. Ad Eijkenaar Coos Rijsdijk

secretaris burgemeester