Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Beleidsregels bewegwijzering (toeristische) objecten in Haaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels bewegwijzering (toeristische) objecten in Haaren
CiteertitelBeleidsregels bewegwijzering (toeristische) objecten in Haaren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregels bewegwijzering (toeristische) objecten in Haaren 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op grond van artikel 28 Wet algemene regels herindeling is deze regeling per 1 januari 2023 vervallen, tenzij de hierna genoemde bestuursorganen de betreffende regeling al eerder vervallen hebben verklaard.

- Het college van de gemeente Oisterwijk heeft op 8 januari 2021 besloten deze regeling vervallen te verklaren voor zover deze van kracht is voor het gebied binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Oisterwijk zoals dat per 1 januari 2021, op grond van de Wet van 8 juli 2020 tot splitsing van de gemeente Haaren, is ontstaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.V.T.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-2014Nieuwe regeling

24-12-2013

Gemeenteblad, 24 januari 2014

B&W-voorstel, 24 december 2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels bewegwijzering (toeristische) objecten in Haaren

De beleidsregels bewegwijzering (toeristische) objecten in Haaren 2014 bevatten drie hoofdstukken en één bijlage. Deze leeswijzer geeft u per hoofdstuk een overzicht van de inhoud. In hoofdstuk 1 wordt in het kort uitgelegd wat de aanleiding voor beleidsregels voor toeristische bewegwijzering is en welke doelstelling we daarbij voor ogen hebben. Het geeft ook weer wat wel en wat niet met deze beleidsregels is meegenomen. Vervolgens geeft hoofdstuk 2 de methodiek weer waaraan een verzoek tot verwijzing wordt getoetst en hoe deze tot uitvoering wordt gebracht. Hoofdstuk 3 gaat in op de uitvoering en kosten van de toeristische bewegwijzering in de gemeente. In de bijlage vindt u een overzicht van de symbolen voor objectbewegwijzering.