Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Omgevingsbeleidsplan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOmgevingsbeleidsplan
CiteertitelOmgevingsbeleidsplan
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageOmgevingsbeleidsplan

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Nieuw beleid

10-12-2013

Vechtstroom, 31-12-2013

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Omgevingsbeleidsplan

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht heeft op 10 december 2013 het Omgevingsbeleidsplan vastgesteld.

In dit beleidsplan worden de algemene beleidsuitgangspunten voor vergunningverlening geformuleerd. Daarnaast wordt in dit beleidsplan

inzichtelijk gemaakt welke publieke taken wij uitvoeren en wat het toetsingsniveau per publieke taak is.