Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Beheersverordening Enschotsebaan en omgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening Enschotsebaan en omgeving
CiteertitelBeheersverordening Enschotsebaan en omgeving
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBeheersverordening verbeelding

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het is een nieuwe regeling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.38

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-2013nieuwe regeling

24-06-2013

Gemeenteblad, 2013, 36

2013/082

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Enschotsebaan en omgeving

De raad van de gemeente Tilburg;

 

 • -

  gelet op de Wet ruimtelijke ordening;

 • -

  gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

Besluit

 

 • 1.

  De beheersverordening Enschotsebaan en omgeving vast te stellen.

 • 2.

  Geen exploitatieplan vast te stellen.

 

Bijlagen
 • -

  beheersverordening Enschotsebaan e.o. bestaande uit een toelichting en regels;

  Beheersverordening

 • -

  planverbeelding;

  verbeelding

 • -

  link naar digitale versie beheersverordening:

http://pilot.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0855.GGB2013001-a001

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 juni 2013

de griffier,

de voorzitter,