Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amersfoort

Provinciale Starterslening Amersfoort 2009 I

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmersfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProvinciale Starterslening Amersfoort 2009 I
CiteertitelProvinciale Starterslening Amersfoort 2009 I
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageProvinciale Starterslening Amersfoort 2009 I

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening Provinciale Starterslening Amersfoort 2009 wordt 01-01-2010 ingetrokken met inwerkingtreding van de Verordening Provinciale Starterslening Amersfoort 2009 I. Aanvragen die voor 01-01-2010 worden ingediend is de Verordening Provinciale Starterslening Amersfoort 2009 van toepassing. Deze regeling gaat in op 01-01-2010 en expireert op 01-01-2011. De uitbreiding en verruiming van de Startersregeling is een tijdelijke maatregel om een koopwoning voor een grotere groep starters op de koopwoningmarkt die ingezetene zijn van de provincie Utrecht, anders dan Amersfoort, bereikbaar te maken en tevens de woningmarkt te stimuleren.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Startersfonds Provincie Utrecht (deel B), zie artikel 27 van de Algemene subsidieverordening Provincie Utrecht 1998 inzake de verstrekking van subsidies ten behoeve van Startersleningen en Notitie Startersfonds Provincie Utrecht 2009 (PS2009WMC01 bijlage 1) 2.Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2009nieuwe verordening

08-12-2009

Stadsberichten 30 december 2009

3276531

Tekst van de regeling

Intitulé

Provinciale Starterslening Amersfoort 2009 I

 

 

Bijlage Provinciale Starterslening Amersfoort 2009 I

Provinciale Starterslening Amersfoort 2009 I