Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Ongenummerd besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2012 tot plaatsing in het gemeenteblad van het raadsbesluit van 14 juni 2010 tot vaststelling van de archeologische verwachtings- en advieskaart voor de gemeente Tubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOngenummerd besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2012 tot plaatsing in het gemeenteblad van het raadsbesluit van 14 juni 2010 tot vaststelling van de archeologische verwachtings- en advieskaart voor de gemeente Tubbergen
CiteertitelOngenummerd besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2012 tot plaatsing in het gemeenteblad van het raadsbesluit van 14 juni 2010 tot vaststelling van de archeologische verwachtings- en advieskaart voor de gemeente Tubbergen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenArcheologische verwachtings- en advieskaart Kaart Noord-oost Tubbergen Kaart Noord-west Tubbergen Kaart Zuid-oost Tubbergen Kaart Zuid-west Tubbergen Legenda

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bekendmaking archeologische verwachtings- en advieskaart op gemeentepagina in Op en Rond de Essen van 29 juni 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 15 Monumentenwet
  2. Verordening op het gemeenteblad, art. 2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-201230-06-2010Nieuwe regeling

31-01-2012

Gemeenteblad 2012, 5

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Ongenummerd besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2012 tot plaatsing in het gemeenteblad van het raadsbesluit van 14 juni 2010 tot vaststelling van de archeologische verwachtings- en advieskaart voor de gemeente Tubbergen

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen

Gelet op artikel 2 van de Verordening op het gemeenteblad en artikel 15 van de Monumentenwet,

Besluit:

het raadsbesluit van 14 juni 2010 tot vaststelling van de archeologische verwachtings- en advieskaart voor de gemeente Tubbergen, bekendgemaakt door kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan in het huis-aan-huisblad Op en Rond de Essen van 29 juni 2010 en terinzagelegging op het gemeentehuis met ingang van 30 juni 2010, als bijlage bij dit besluit te plaatsen in het gemeenteblad.

 

Tubbergen, 31 januari 2012

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris, de burgemeester,

drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers

Bijlage: Raadsbesluit van 14 juni 2010, nr. 14B

 

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 juni 2010, nr. 14A;

gelet op het advies van de commissievergadering van 25 mei 2010;

gelet op het bepaalde in artikel 15 van de monumentenwet 1988en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T:

 

-de archeologische verwachtings- en advieskaart voor de gemeente Tubbergen vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 14 juni 2010

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste, mr. M.K.M. Stegers

 

Bijlage bij het raadsbesluit: Archeologische verwachtings- en advieskaart

Archeologische verwachtings- en advieskaart

Bijlage Kaart Noord-oost Tubbergen

Kaart Noord-oost Tubbergen

Bijlage Kaart Noord-west Tubbergen

Kaart Noord-west Tubbergen

Bijlage Kaart Zuid-oost Tubbergen

Kaart Zuid-oost Tubbergen

Bijlage Kaart Zuid-west Tubbergen

Kaart Zuid-west Tubbergen

Bijlage Legenda

Legenda