Geometrische begrenzing rivierbed grote rivieren

Internetconsultatie Omgevingsregeling; locaties Omgevingswet

In deze viewer vindt u de (geometrische) grenzen van locaties waar het rijk specifieke regelgeving voor heeft opgenomen in de Omgevingswet, een van de (4) AMvB’s of de Omgevingsregeling behorende bij de wet. De Wet en AMvB’s zijn inmiddels gepubliceerd in het Staatblad. De grenzen van de locaties maken onderdeel uit van de Omgevingsregeling. Meer informatie over het stelsel van de Omgevingswet kunt u vinden op www.omgevingswetportaal.nl.

Doel

Indien u van mening bent dat de begrenzing niet juist is, of anderszins suggesties heeft die de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de begrenzing van locaties verbeteren wordt u verzocht dit kenbaar te maken. U kunt reageren via www.internetconsultatie.nl/omgevingsregeling.
Op deze pagina vindt u eveneens een bijlage met specifieke instructies om op de (geometrische) grenzen van locaties te reageren.

Kaartgegevens worden geladen...