Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorschoten

Gebiedsaanwijzing artikel 2:48, eerste lid van de APV (verboden drankgebruik)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing artikel 2:48, eerste lid van de APV (verboden drankgebruik)
CiteertitelGebiedsaanwijzing artikel 2:48, eerste lid van de APV (verboden drankgebruik)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpaanwijzing gebieden voor verbod gebruik alcoholische dranken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ingevoerd is de tekst zoals deze luidt na de uitbreiding van het verbod van 20 juli 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010, art. 2:48

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-07-2010enig artikel

20-07-2010

Groot Voorschoten, 22-07-2010

z-2154/00514
31-08-2007nieuwe regeling

10-08-2007

Groot Voorschoten, 23-08-2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing artikel 2:48, eerste lid van de APV (verboden drankgebruik)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten hebben besloten om gebruik te maken van de bevoegdheid aan hen gegeven in artikel 2.4.8, eerste lid van de APV 2007 om een gebied aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 

Het verbod is ingevolge artikel 2.4.8, tweede lid onder a niet van toepassing op: een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 2.3.1.1, gedurende de openingstijden van dit terras;

En ingevolge artikel 2.4.8, tweede lid onder b: op de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank en Horecawet.

 

Burgemeester en wethouders kunnen het verbod tijdens evenementen voor een beperkte tijd opheffen.

 

Besluit:

 

Aan te wijzen de navolgende straten en pleinen aan te wijzen als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

 • Schoolstraat

 • Voorstraat

 • Ambachtspad

 • Kerkepad,

 • Kerkplein

 • Koningin Julianalaan

 • Erasmusstraat

 • Treubplein

 • Treubstraat

 • Tramstraat

 • Bakkersteeg

 • Overslagstraat

 • Molenlaan

 • Wagenerf

 • Sir Winston Churchillweg

 • Sir Winston Churchillplein

 • Koninklijke Marinelaan,

 • Plein voor het MOC-gebouw (in gebruik bij het uitvoerend bedrijf)

 • Burgemeester van der Haarplein

 • Bloklaan

 • Burg. Berkhoutpark en scholengebeid Emmaus en Nutsschool begrensd door Bachlaan – Prins Bernhardlaan – Prinses Margrietlaan - Koningin Julianalaan en Leidseweg (inclusief de aanliggende gedeelten van deze straten).

 • Park Adegeest begrensd door van Beethovenlaan – Bachlaan – Handellaan en verbindingspad gelegen tussen de Handellaan en de van Beethovenlaan (inclusief de aanliggende gedeelten van deze straten).

 • Winkelcentrum Noord Hofland begrensd door Admiraal de Ruytersingel – Jan Evertsenlaan – Calleburghplantsoen en Planciusplantsoen (inclusief de aanliggende gedeelten van deze straten).

 • Buurthuis Alettahof en scholengebied Kompas en de Vink begrensd door Admiraal de Ruytersingel – Thorbeckeweg – van Hogendorpweg – Aletta Jacobsplantsoen (inclusief de aanliggende gedeelten van deze straten).

 • Park Ter Wadding begrensd door Leidseweg – Ter Wadding – Zevenprovincien - Groene Draeckpad (inclusief de aanliggende gedeelten van deze straten).

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten in hun vergadering van 31 juli 2007, en op 10 augustus 2007 door de burgemeester handelende als gemachtigde van het college.

de gemeentesecretaris, de burgemeester,