Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Appingedam

Nadere regels voor terrassen en uitstallingen gemeente Appingedam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAppingedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor terrassen en uitstallingen gemeente Appingedam
CiteertitelNadere regels voor terrassen en uitstallingen gemeente Appingedam
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Appingedam 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-2011Nieuwe regeling

12-04-2011

De Eemslander 20-04-2011

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor terrassen en uitstallingen gemeente Appingedam

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Appingedam;

overwegende dat het in het belang van de openbare orde en de woon- en leefomge-ving gewenst is nadere regels te stellen voor terrassen en uitstallingen;

gelet op artikel 2.10 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Appingedam 2010;

B E S L U I T:

vast te stellen:

Nadere regels voor terrassen en uitstallingen gemeente Appingedam 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1

  Inrichting: een openbare inrichting, als bedoeld in artikel 2:27, onder a, van de APV.

 • 2

  Terras: een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van de inrichting waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

 • 3

  Terrasmeubilair: stoelen, banken, tafels, parasols, terrasschermen en alle overige objecten die op het terras geplaatst zijn ten dienste van het terras en/of het overige deel van de inrichting.

 • 4

  Uitstalling: een roerende zaak die tijdelijk op of aan de weg wordt geplaatst voor de verkoop van goederen (inclusief reclameborden).

 • 5

  Ongehinderde doorgang: het gedeelte van de straat of trottoir (openbare weg) waarvan voetgangers en/of hulpdiensten gebruik kunnen maken zonder gehinderd te worden door objecten.

Artikel 2 Uitstallingen

 • 1

  Het plaatsen van een uitstalling is toegestaan onder de volgende beperkingen:a. ingangen van gebouwen moeten worden vrijgehouden;b. op een voetpad wordt een vrije doorgang verzekerd.

 • 2

  Voor uitstallingen in de Dijkstraat en de Solwerderstraat-west geldt dat deze achter de molgoten moeten worden geplaatst. 

Artikel 3 Algemene bepalingen terrassen

 • 1

  Terrasseizoen en terrastijden1. Het gehele jaar wordt als terrasseizoen aangemerkt.2. Het terras mag geopend zijn van 9.00 tot 24.00 uur. 

 • 2

  Opslag van het terrasmeubilair1. Indien terrasmeubilair niet inpandig kan worden opgeslagen mag het terrasmeubilair blijven staan met een geplastificeerde stalen kabel (of een soortgelijke beveiliging) eromheen, in dezelfde opstelling als tijdens de openingstijden. Het meubilair mag ook gestapeld worden, maar dan wel verankerd.2. Terrasmeubilair dat blijft staan, moet op een afdoende wijze worden beveiligd. Daarbij wordt benadrukt dat indien voor deze mogelijkheid wordt gekozen de eigenaar en/of houder van de inrichting zelf verantwoordelijk is voor het schoonhouden van het terras, ook al ligt dit in het openbaar gebied.3. De opslag van meubilair dient zodanig plaats te vinden dat geen gevaar, overlast of hinder voor derden ontstaat.4. Het terrasmeubilair dient van 1 november tot 1 maart in zijn geheel verwijderd te worden.

   

 • 3

  Terrassenafmeting en feitelijke markering 1. De terrasafmeting is niet breder dan het pand waarbij het terras wordt geëxploiteerd.2. Voor de terrassen op de kerkpleinen is de grootte zoals aangegeven in de bestrating leidend. 3. Het is aan de eigenaar van de inrichting niet toegestaan pennen in het gemeentelijk straatwerk te (laten) slaan of andere beschadigingen aan te brengen. 

Artikel 4 Inrichting van het terras en redelijke eisen van welstand

 • 1

  Terrasmeubilair1. Buiten de Wijkstraat en de kerkpleinen, het Sint Jansplein, de Solwerderstraat-west, het Overdiepterrein (de Stadshaven, Olingermeeden, Overdiep) en het Prof. Cleveringaplein, worden geen welstandseisen gesteld aan het terrasmeubilair.2. In de Wijkstraat en op de kerkpleinen, het Sint Jansplein, de Solwerderstraat-west, het Overdiepterrein en het Prof. Cleveringaplein moet het meubilair rechtdoen aan het historische karakter van de binnenstad. Het meubilair moet stijlvol zijn en passend in de omgeving. De volgende kleuren en materialen zijn toegestaan:-Tafels en stoelen:Kleuren die passen bij de gebouwde (rode baksteen) en groene omgeving: beige, bruin, donkerrood, donkergroen, grijs en metaalkleurig (geen lichte of felle kleuren: wit, geel, oranje, rood, lichtblauw).Materialen die een degelijke en duurzame uitstraling hebben: riet, rotan of rotanlook kunststof, hout, houtlook kunststof, staal, of een combinatie van deze materialen (geen kunststof behalve als deze voldoen aan bovenstaande uitstralingscriteria).-Parasols:Parasols kunnen, naast hun zonwerende functie, ook bijdragen aan een vriendelijke zomerse sfeer. Vrijstaande parasols zijn hier passend, maar extra grote parasols die bijna een gesloten dak vormen of semipermanente overkappingen niet. Schreeuwerige reclameparasols, bijvoorbeeld van biermerken, passen niet in deze omgeving.Kleuren (effen of gestreept): lichte, middentinten of donkere tinten. Geen felle tinten zoals bijvoorbeeld geel, oranje, felrood of roze.-Terrasschermen:Terrasschermen kunnen door hun windkerende functie bijdragen aan een aangenaam verblijfsklimaat. Vrijstaande verplaatsbare terrasschermen zijn hier passend, eventueel afgewisseld met verplaatsbare plantenbakken. De maximale hoogte van een terrasscherm bedraagt niet meer dan 1.50 m, waarbij maximaal 1/3 deel niet doorzichtig is. De maximale aaneengesloten lengte van terrasschermen wordt in overleg met de gemeente bepaald, mede afhankelijk van de noodzakelijke doorgang. Een volledige afzetting van het terras met terrasschermen is niet passend. Reclame-uitingen op de terrasschermen passen niet in deze omgeving.

   

Artikel 5 Ongehinderde doorgang

 • 1

  Een vrije doorgang moet gegarandeerd zijn voor hulpverleningsdiensten zoals brandweer en ambulance.

 • 2

  De vrije doorgang dient 3,5 meter breed en 4,20 meter hoog te zijn. Bij bochten zal de doorgang, in overleg met de brandweer, breder moeten zijn.

 • 3

  Brandkranen moeten vrij toegankelijk zijn. In een straal van 75 cm mag er niets geplaatst worden.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Appingedam op 12 april 2011.

Het college van burgemeester enwethouders van de gemeenteAppingedam,

 

 

, burgemeester. , secretaris.(H.K. Pot) (H.B.J. Mulder)

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Appingedam op 12 april 2011.De burgemeester van degemeente Appingedam,

 

 

(H.K. Pot).