Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Aanpassingsbesluit Groenstrokenprijs

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanpassingsbesluit Groenstrokenprijs
CiteertitelAanpassingsbesluit Groenstrokenprijs
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2005Wijziging bestaande regeling

03-03-2005

Boxmeers weekblad, 9 maart 2005

801, -2.07.351.12

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanpassingsbesluit Groenstrokenprijs

De raad van de gemeente Boxmeer;gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 11 januari 2005;gelet op het advies van Commissie Ruimtelijke zaken d.d. 14 februari 2005;gelet op de Gemeentewet B E S L U I T :

Artikel 1  

Per 3 maart 2005 de groenstrokenprijs in de gehele gemeente op € 52,50 per m2 te stellen, en hierna per 1 januari 2006 te indexeren op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Boxmeerin zijn openbare vergadering van 3 maart 2005. De Raad voornoemd,de Griffier,                        de Voorzitter