Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weststellingwerf

Mandaatregister Digitale ruimtelijke instrumenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregister Digitale ruimtelijke instrumenten
CiteertitelMandaatregister Digitale ruimtelijke instrumenten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2009Nieuwe regeling

29-12-2009

Officiële bekendmakingen, 2010, week 2

2009-2744\2

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregister Digitale ruimtelijke instrumenten

 

 

Artikel 1  

 

 

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Kaderstellend bevoegd orgaan

Gemandateerde bevoegdheid

Het verlenen van (onder)mandaat of volmacht strekkende tot het verrichten van de wettelijke vereiste handelingen ter waarborging van de beschikbaarstelling, authenticiteit, integriteit, volledigheid, waarmerking en bekendmaking van digitale ruimtelijke informatie en het actueel houden van ruimtelijke instrumenten, als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening.

Burgemeester en wethoudersBurgemeester

 

DirectieAfdelingshoofdBeheerder (hoofd A&O Ooststellingwerf

a. het actueel houden van beschikbare ruimtelijke instrumenten;b. het elektronisch waarmerken;c. het melden van de vindplaats aan de landelijke voorziening;d. het plaatsen van het elektronisch waarmerk via speciale software, gebuikmakend met een zogemaand ‘PKI-certificaat’.

 

 

 

1. Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf en/ of de ambtelijke beheerder(s) stellen de mandaat-/volmachtgever in kennis van in (onder)mandaat genomen besluiten en/of bij volmacht of machtiging verrichte handelingen, waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat kennisneming door de mandaatgever van belang is. 2. De mandaat-/volmachtgever kan zich door burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf en/of de beheerder(s) laten informeren over alle in (onder)mandaat genomen besluiten en/of alle bij volmacht of machtiging verrichte handelingen.

 

 

 

 

N.t.b.

:N.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.t.b.

:n.v.t.

 

I&A/DIV:n.t.b.