Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weststellingwerf

Mandaatregister Huisnummering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregister Huisnummering
CiteertitelMandaatregister Huisnummering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2009Nieuwe regeling

28-04-2009

Officiële bekendmakingen, 2009, week 23

`2009-1629\4 Intern

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregister Huisnummering

 

 

Artikel 1  

 

 

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Kaderstellend bevoegd orgaan

Gemandateerde bevoegdheid

De uitvoering van de “Verordening naamgeving en nummering (adressen)”, neerkomend op;1. het toekennen van een nummer aan een object of een te onderscheiden deel daarvan; 2. het uitoefenen toezicht en controle of het nummer op een doeltreffende wijze werd aangebracht; 3. onder toekennen, als bedoeld in het eerste lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de toekenning. 1. Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf en/ of de ambtelijke beheerder(s) stellen de mandaat-/volmachtgever in kennis van in (onder)mandaat genomen besluiten en/of bij volmacht of machtiging verrichte handelingen, waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat kennisneming door de mandaatgever van belang is. 2. De mandaat-/volmachtgever kan zich door burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf en/of de beheerder laten informeren over alle in (onder)mandaat genomen besluiten en/of alle bij volmacht of machtiging verrichte handelingen.

Burgemeester en wethoudersBurgemeester

Raad

DirectieAfdelingshoofd Beheerder (hoofd A&O Ooststellingwerf

 

R. BrandsmaG. de HaanT. Matahelumual

:S. BakkerC. BechH. BosD. BrandsmaW. JagerD. KooijJ. NijkampR. Thodé

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.t.b.

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.t.b.