Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weststellingwerf

Mandaatregister Leefomgeving-grondbeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregister Leefomgeving-grondbeheer
CiteertitelMandaatregister Leefomgeving-grondbeheer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2006Nieuwe regeling

15-05-2006

Stellingwerf, 28-06-2006

2006-000054/c 2006.2

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregister Leefomgeving-grondbeheer

 

 

Artikel 1 Nieuw Artikel

 

 

Bevoegdheid  

Bevoegd orgaan 

Gedelegeerd bevoegd orgaan

Gemandateerde bevoegdheid  

1. Het verhuren, verpachten of op enige andere wijze in gebruik geven van onroerende zaken die in eigendom van de gemeente toebehoren.

Burgemeester en wethoudersBurgemeester

 

DirectieAfdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

BZ:n.v.t.

:n.v.t.

:Vacature

:n.v.t.

W&I:n.v.t.

LE:K. de Wrede

FIN:n.v.t.

P & O:n.v.t.

FZ:n.v.t.

 

 

Buijs

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Spijksma

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Wapstra

 

 

 

 

 

 

2. Het sluiten van overeenkomsten voor leveringen of diensten in het kader van:a. het grondbeheer danwel de exploitatie van onroerende zaken;b. de noodzakelijk te achten inschakeling van gespecialiseerde onderzoekbureaus, tijdens de voorbereidingsfase ter realisering van ontwikkelingsprojecten, bodemsaneringactiviteiten, danwel bouwgrondexploitatie, zulks tot een bedrag van ten hoogste € 50.000,00.

Burgemeester en wethoudersBurgemeester

 

PortefeuillehouderDirectieAfdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.t.b.

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

3. Het nemen van besluiten tot verlening, verlenging en beëindiging van opties op bouwgronden conform de “Procedureverordening optieverlening woningbouwkavels 1997 “.    

Burgemeester en wethoudersBurgemeester  

  

PortefeuillehouderDirectieAfdelingshoofd 

 

 

 

 

 

 

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

:K. de Wrede

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

4. Het verkopen van ingebrachte gronden bestemd voor woningbouw of vestiging van bedrijven tegen de daartoe vastgestelde verkoopprijzen conform de Algemene Verkoopvoorwaarden Bouwterreinen. 

Burgemeester en wethoudersBurgemeester

  

PortefeuillehouderDirectieAfdelingshoofd 

 

 

 

 

 

 

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:J. Oostenbrink 

:n.v.t. 

:n.v.t.

:n.v.t.

 

 

 

 

 

K. de Wrede

 

 

 

5. Het “voor akkoord” paraferen van concepten van notariële transportakten die met gebruikmaking van een algemene volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen c.a. notarieel worden verleden.   

Burgemeester en wethoudersBurgemeester 

  

PortefeuillehouderDirectieAfdelingshoofd 

 

 

 

 

 

 

:n.v.t

:n.v.t. 

:n.v.t.

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:K. de Wrede  

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:n.v.t. 

6. Het voorbereiden en nemen van beslissingen, alsmede het ondertekenen van besluiten in het kader van de procedureverordening “Biedingprocedure grond 1997".   

Burgemeester en wethoudersBurgemeester 

  

PortefeuillehouderDirectieAfdelingshoofd 

 

 

 

 

 

 

:n.v.t.

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:J. Oostenbrink 

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:n.v.t. 

 

 

 

 

 

K. de Wrede

 

 

 

 7. Het voorbereiden, aangaan en het ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot het in exploitatie brengen van gronden in het kader van de “Exploitatieverordening 1997".   

Burgemeester en wethoudersBurgemeester  

  

PortefeuillehouderDirectieAfdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

:n.v.t.

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:K. de Wrede  

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:n.v.t. 

8. Het kopen van onroerende zaken in het kader van de uitvoering van een openbaar werk, mits daarvoor een krediet beschikbaar is gesteld.

Burgemeester en wethoudersBurgemeester  

  

PortefeuillehouderDirectieAfdelingshoofd 

 

 

 

 

 

 

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:n.v.t 

:n.t.b. 

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:n.v.t. 

9. Het kopen, ruilen of vervreemden van onroerende zaken, waarvan de overeengekomen koopsom of de geschatte verkoopwaarde ten hoogste € 50.000,00 bedraagt. 

Burgemeester en wethoudersBurgemeester  

  

PortefeuillehouderDirectieAfdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

:n.v.t

:n.v.t. 

:n.v.t.

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:n.t.b. 

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:n.v.t. 

10. Het aankopen van in het openbaar verkochte zaken waarover de gemeente de beschikking behoeft om de uitvoering van een werk mogelijk te maken bij de realisatie van een (in voorbereiding zijnd) bestemmingsplan.   

Burgemeester en wethoudersBurgemeester

  

PortefeuillehouderDirectieAfdelingshoofd 

 

 

 

 

 

 

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:n.t.b

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:n.v.t.

11. Het vestigen van zakelijke rechten ten nutte of ten laste van gemeente-eigendommen, dan wel ten behoeve van het leggen en aanwezig hebben of onderhouden van ondergrondse kabels en leidingen.   

Burgemeester en wethoudersBurgemeester  

  

PortefeuillehouderDirectieAfdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

:n.v.t.

:n.v.t. 

 

:n.v.t. 

:n.v.t.

:n.t.b.

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:n.v.t. 

12. Het vaststellen, wijzigen, aanvullen of actualiseren van de prijs per vierkante meter van (snipper)groenstroken, inspelend op de marktontwikkelingen.    

Burgemeester en wethouders  

  

 

 

 

 

 

 

 

:n.v.t.

:n.v.t. 

:n.v.t 

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:K. de Wrede  

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:n.v.t. 

13. Het voorbereiden, aangaan en het ondertekenen van overeenkomsten conform de “Verordening verkoopprocedure bouwkavels Lindewijk".     

Burgemeester en wethoudersBurgemeester  

  

PortefeuillehouderDirectieAfdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

:n.v.t.

:n.v.t. 

:n.v.t.

:n.v.t. 

:n.v.t. 

:K. de Wrede  

:n.v.t

:n.v.t. 

:n.v.t.