Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weststellingwerf

Mandaatregister Leefomgeving-volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregister Leefomgeving-volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
CiteertitelMandaatregister Leefomgeving-volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2010Nieuwe regeling

15-04-2010

Officiële bekendmakingen 2010, week 17

2010-3292/4
30-03-200729-04-2010Nieuwe regeling

29-03-2007

Officiële bekendmakingen 2010, week 3

2007-005311/u/BZ 2007.1

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregister Leefomgeving-volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

 

 

Artikel 1 Nieuw Artikel

 

 

Bevoegdheid

Kaderstellend bevoegd orgaan

Uitvoerend bevoegd orgaan

Gemandateerde bevoegdheid

1. Het verstrekken van informatie over (bouw)locaties in bestemmingsplannen en ontwikkelingsgebieden.

Burgemeester en wethouders

 

 

DirectieAfdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

:n.v.t.

:C. BechP. DalingJ. HofstraM. HijlkemaW. JagerD.J. KeukenJ. NijkampP.A. de RuiterL. SirksW. SmitJ. VelstraD. de VriesT. Zandstra

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

M. AnnoteeR. HekmanJ. KrachtR. LubbingeR. MeijerR. RoemelingO. VerbreeR. de Wit K. de WredeJ. VogelzangG. Wildeboer

:n.v.t.

:n.v.t.

n.v.t.

2. Het verstrekken van informatie over procedures in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Burgemeester en wethouders

 

 

Directie Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

:n.v.t.

:P. DalingJ. HofstraM. HijlkemaW. JagerD.J. KeukenP.A. de RuiterL. SirksW. SmitJ. VelstraD. de VriesT. Zandstra

:n.v.t.

:n.v.t.

n.v.t.

M. AnnoteeR. HekmanJ. KrachtR. LubbingeR. MeijerR. RoemelingO. VerbreeR. de Wit K. de WredeJ. VogelzangG. Wildeboer

n.v.t.

:n.v.t.

FZn.v.t.

3. Het voorbereiden en nemen van beslissingen en het ondertekenen van besluiten tot het weigeren, verlenen, wijzigen, aanvullen, intrekken van vergunningen of ontheffingen; het accorderen van meldingen (inclusief het stellen van nadere eisen), kennisgevingen of vrijstellingen in het kader van:a. de bouwregelgeving;b. de bestemmingsplanvoorschriften;c. de brandveiligheidsvoorschriften.

RaadBurgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders

DirectieAfdelingshoofd(plv)

 

 

 

 

 

 

:n.v.t.

:W. Smit

:n.v.t.

:n.v.t.

n.v.t.

:R. Meijer

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

4. Het voorbereiden en nemen van beslissingen en het ondertekenen van besluiten tot het weigeren, verlenen, wijzigen, aanvullen, intrekken van (tijdelijke) reclamevergunningen

Raad

Burgemeester en wethouders

DirectieAfdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

n.v.t.

W.A. JagerP.A. de LangeW. Smit

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

5. Het voorbereiden en nemen van beslissingen en het ondertekenen van besluiten tot het weigeren, verlenen, wijzigen, aanvullen, intrekken van subsidiëring in het kader van de Wet individuele huursubsidie.

Burgemeester en wethouders

 

DirectieAfdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

:n.v.t.

:W. Smit

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

:R. Meijer

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

6. Het voorbereiden en nemen van beslissingen en het ondertekenen van aanschrijvingen tot het treffen van voorzieningen en/of het (doen) staken van:a. bouwen zonder bouwvergunning;b. bouwen in afwijking van de bouwvergunning;c. strijdig gebruik van een bouwwerk, gronden en/of terreinen; d. illegale reclame-uitingen;e. van aanwezige inboedels op de openbare weg (in het kader van woningontruiming), zowel in eerste aanleg, als bij herhaling onder aankondiging van rechtsmaatregelen.

Burgemeester en wethouders

 

 

DirectieAfdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

: n.v.t.

:n.v.t.

:J. Vogelzang

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

7. Het verlenen van vergunningen en fiatteren van declaraties wegens verleende restauratiesubsidies ingediend door eigenaren van monumenten, in het kader van de uitvoering van de Monumentenwet.

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders

DirectieAfdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

:n.v.t.

:W. Smit

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

 

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

8. Het voorbereiden en nemen van beslissingen en het ondertekenen van besluiten als bedoeld in artikel 2 van de “Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Weststellingwerf”, inhoudend: het verstrekken van opdracht aan één of meerdere adviseurs om over een aanvraag advies uit te brengen.

Raad

Burgemeester en wethouders

DirectieAfdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

n.v.t.

R. Meijer

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

9. Het verlenen van vergunningen en/of ontheffingen voor het gebruik van (gedeelten van) de openbare weg anders dan overeenkomstig de bestemming (voor standplaatsen en uitstallingen).

Raad

 

Burgemeester en wethouders

DirectieAfdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

:n.v.t.

:W. A. JagerP. A. de LangeA. J. Smit

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

:W. Smit

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

10. Het verdagen van beslissingen op aanvragen om een reguliere bouwverning.

Burgemeester en wethouders

 

Burgemeester en wethouders

DirectieAfdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

:n.v.t.

:W. Smit

:n.v.t.

:n.v.t.

n.v.t

:

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.