Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Weststellingwerf

Mandaatregister Leefomgeving-volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Weststellingwerf
Officiële naam regelingMandaatregister Leefomgeving-volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
CiteertitelMandaatregister Leefomgeving-volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-200729-04-2010Nieuwe regeling

29-03-2007

Officiële bekendmakingen 2010, week 3

2007-005311/u/BZ 2007.1

Tekst van de regeling

Artikel 1 Nieuw Artikel

 

Bevoegdheid Kaderstellend bevoegd orgaan Uitvoerend bevoegd orgaanGemandateerde bevoegdheid 
1. Het verstrekken van informatie over (bouw)locaties in bestemmingsplannen en ontwikkelingsgebieden.Burgemeester en wethouders  DirectieAfdelingshoofd
      
:n.v.t.:D. Brandsma:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.T.Hassing:n.v.t.:n.v.t.n.v.t.
     J. Hofstra   
     E. Hoogma   
     R. Meijer   
     J. Oosterhof   
     J. Velstra   
     D. de Vries   
     W. de Vries   
     W. Smit   
     T. Zandstra   
2. Het verstrekken van informatie over procedures in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.Burgemeester en wethouders  Directie Afdelingshoofd
       
:n.v.t.:D. Brandsma:n.v.t.:n.v.t. n.v.t. T. Hassingn.v.t.:n.v.t.FZn.v.t.
     J. Hofstra   
     E. Hoogma   
     R. Meijer   
     J. Oosterhof   
     J. Velstra   
     D. de Vries   
     W. de Vries   
     W. Smit   
     T. Zandstra   
3. Het voorbereiden en nemen van beslissingen en het ondertekenen van besluiten tot het weigeren, verlenen, wijzigen, aanvullen, intrekken van vergunningen of ontheffingen; het accorderen van meldingen (inclusief het stellen van nadere eisen), kennisgevingen of vrijstellingen in het kader van:a. de bouwregelgeving;b. de bestemmingsplanvoorschriften;c. de brandveiligheidsvoorschriften.RaadBurgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders DirectieAfdelingshoofd(plv) Cdt. IBOW v.w.b. sub c 
       
:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.n.v.t.:R. Meijer:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.
     W. Smit   
     W. de Vries   
4. Het voorbereiden en nemen van beslissingen en het ondertekenen van besluiten tot het weigeren, verlenen, wijzigen, aanvullen, intrekken van (tijdelijke) reclamevergunningenRaad Burgemeester en wethouders DirectieAfdelingshoofd 
       
n.v.t.W.A. Jagern.v.t.n.v.t.n.v.t.:W. Smit:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.
 P.A. de Lange       
 A.J. Smit       
5. Het voorbereiden en nemen van beslissingen en het ondertekenen van besluiten tot het weigeren, verlenen, wijzigen, aanvullen, intrekken van subsidiëring in het kader van de Wet individuele huursubsidie.   Burgemeester en wethouders   DirectieAfdelingshoofd 
       
:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.:W. Smit:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.
6. Het voorbereiden en nemen van beslissingen en het ondertekenen van aanschrijvingen tot het treffen van voorzieningen en/of het (doen) staken van:a. bouwen zonder bouwvergunning;b. bouwen in afwijking van de bouwvergunning;c. strijdig gebruik van een bouwwerk, gronden en/of terreinen; d. illegale reclame-uitingen;e. van aanwezige inboedels op de openbare weg (in het kader van woningontruiming), zowel in eerste aanleg, als bij herhaling onder aankondiging van rechtsmaatregelen.Burgemeester en wethouders    DirectieAfdelingshoofd 
       
:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.: n.v.t.:n.v.t.:W. Smit:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.
7. Het verlenen van vergunningen en fiatteren van declaraties wegens verleende restauratiesubsidies ingediend door eigenaren van monumenten, in het kader van de uitvoering van de Monumentenwet.RaadBurgemeester en wethouders  Burgemeester en wethouders DirectieAfdelingshoofd 
       
:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.  :n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.
    W. Smit   
    W. de Vries   
    R. de Wilde   
8. Het voorbereiden en nemen van beslissingen en het ondertekenen van besluiten tot het weigeren, verlenen, wijzigen, aanvullen, intrekken van vergunningen of ontheffingen voor het aanbrengen/plaatsen en/of gebruiken van een alarminstallatie.  Raad Burgemeester en wethouders DirectieAfdelingshoofd 
       
:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.n.v.t.n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.
9. Het voorbereiden en nemen van beslissingen en het ondertekenen van besluiten als bedoeld in artikel 2 van de “Procedureverordening schadevergoeding 1991“, inhoudend:a. het bij gemotiveerd besluit binnen twee maanden na ontvangst afwijzen van een verzoek om planschadevergoeding in afwijking van de procedureregels;b. het ten hoogste eenmaal verlengen van de hiervoor genoemde termijn van twee maanden met ten hoogste twee maanden.Raad  Burgemeester en wethouders DirectieAfdelingshoofd 
       
:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.
10. Het verlenen van vergunningen en/of ontheffingen voor het gebruik van (gedeelten van) de openbare weg anders dan overeenkomstig de bestemming (voor standplaatsen en uitstallingen).Raad  Burgemeester en wethouders DirectieAfdelingshoofd 
       
:n.v.t.:W. A. Jager:n.v.t.:n.v.t.n.v.t:W. Smit:n.v.t.:n.v.t.:n.v.t.
 P. A. de Lange       
 A. J. Smit