Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Aanwijzingsbesluit artikel 2.1.4.3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 2.1.4.3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 2.1.4.3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Algemeen aanwijzingsbesluit APV Westervoort 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006, art. 2.1.4.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-200908-10-2009intrekking

15-09-2009

Westervoort Post, 07-10-2009

Onbekend.
01-03-200408-10-2009nieuwe regeling

09-02-2004

Westervoort Post, 25-02-2004

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 2.1.4.3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006

De burgemeester;gelet op het besluit van de gemeenteraad van 9 februari 2004 waarbij een nieuwe Algemene plaatselijke verordening (APV) is vastgesteld, die per 1 maart 2004 in werking treedt waardoor nieuwe aanwijzingsbesluiten moeten worden genomen;gelet op het besluit van 9 maart 1998 bestaande uit een drietal aanwijzingen: aanwijzing wegen straatartiest (2.1.4.3 APV), aanwijzing wegen verbod laten staan aanhanger (5.1.5 1e lid onder a APV) en aanwijzing wegen verboden parkeren grote voertuigen (5.1.7.1 1e en 2e lid APV);gelet op artikel 2.1.4.3 van de APV;besluit:

Artikel 1  

  • 1.

    In te trekken het besluit van 9 maart 1998 voor zover het zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 2.1.4.3 van de APV betreft.

  • 2.

    Aan te wijzen als wegen zoals bedoeld in artikel 2.1.4.3: de wegen dan wel weggedeelten gelegen binnen een afstand van 100 meter vanaf:a. de Dorpstraat, voor wat betreft het gedeelte vanaf de aansluiting met de Kerkstraat tot aan zalencentrum Wieleman, gedurende de dagen en uren waarop de jaarlijkse kermis wordt gevierd;b. het Dorpsplein alsmede de Dorpstraat ten westen van het spoorwegviaduct, gedurende de dagen en uren waarop daar de jaarlijkse terugkerende manifestatie "Westervoort in beweging" wordt gehouden;c. het Dorpsplein, het parkeerterrein bij het Sportcomplex "De Pals", de straten Waemelslant en Emmerik, op de dag en gedurende de uren dat daar Koninginnedag wordt gevierd;d. de wegen welke opgenomen zijn in de jaarlijks vast te stellen route ten behoeve van de carnavalsoptocht alsmede de intocht van St. Nicolaas, op de alsdan eveneens nader te bepalen dagen en uren.

  • 3.

    Dit besluit in werking te laten treden op 1 maart 2004

Westervoort, 9 februari 2004De burgemeester van Westervoort,W.M. de Laat