Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Aanwijzingsbesluit artikel 2.1.6.7a van de algemene plaatselijke verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 2.1.6.7a van de algemene plaatselijke verordening
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 2.1.6.7a van de algemene plaatselijke verordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Algemeen aanwijzingsbesluit APV Westervoort 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006, art. 2.1.6.7a, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-200908-10-2009intrekking

15-09-2009

Westervoort Post, 07-10-2009

Onbekend.
30-05-200008-10-2009nieuwe regeling

29-05-2000

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 2.1.6.7a van de algemene plaatselijke verordening

Het college van burgemeester en wethouders van Westervoort;overwegende dat de gemeenteraad van Westervoort op 9 maart 1988 de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Westervoort heeft vastgesteld, welke verordening voor het eerst is gewijzigd op 12 oktober 1998, voor de tweede keer is gewijzigd op 8 november 1999 en voor de derde keer is gewijzigd op 29 mei 2000;overwegende dat ter uitvoering van bepaalde artikelen in deze verordening een nader uitvoerings- c.q. aanwijzingsbesluit door burgemeester en wethouders dient te worden genomen;overwegende dat artikel 2.1.6.8a [ 2.1.6.7a in de huidige verordening] van bedoelde verordening een artikel als hiervoor bedoeld is;Besluit:

Artikel 1  

  • a.

    aan te wijzen zoals bedoeld in artikel 2.1.6.8a, eerste lid [ 2.1.6.7a eerste lid in huidige verordening] de navolgende wegen, voor zover gelegen binnen de in artikel 20a Wegenverkeerswet bedoelde bebouwde kom van de gemeente Westervoort;a. Brugweg;b. Dorpstraat;c. Hamersestraat;d. Rivierweg;e. Heilweg;f. Kerkstraat;g. Klapstraat;h. Broeklanden;i. Dorpsplein;

  • b.

    Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag, die volgt op de bekendmaking daarvan.

Westervoort, 29 mei 2000Burgemeester en wethouders voornoemd,De secretaris,                     de burgemeester,A. Vink                                   J.A.F. van Osch