Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Westervoort

Aanwijzingsbesluit artikel 2.4.2 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Westervoort 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westervoort
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 2.4.2 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Westervoort 2006
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 2.4.2 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Westervoort 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De inwerkintreding van deze regeling is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Westervoort 2006, art. 2.4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-199908-10-2009nieuwe regeling

29-06-1999

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 2.4.2 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Westervoort 2006

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Westervoort;overwegende dat de gemeenteraad van Westervoort op 9 maart 1998 de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Westervoort heeft vastgesteld, welke verordening voor het eerst is gewijzigd op 12 oktober 1998;overwegende dat er uitvoering van bepaalde artikelen in deze verordening een nader uitvoerings- c.q. aanwijzingsbesluit door burgemeester en wethouders dient te worden genomen;overwegende dat artikel 2.4.2 van bedoelde verordening een artikel als hiervoor bedoeld is;besluit

Artikel 1

vast te stellen:

  • a.

    Aan te wijzen als aanplakborden voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, zoals bedoeld in artikel 2.4.2, vierde lid, de navolgende lokaties:1. Nabij het winkelcentrum "De Wijborgh";2. Nabij het winkelcentrum "Broeklanden";3. Nabij het sportcomplex "De Pals".

  • b.

    Te bepalen dat dit besluit in werking zal treden op de dag, die volgt op de bekendmaking daarvan.

Ondertekening

Westervoort, 29 juni 1999Burgemeester en wethouders voornoemd,De secretaris,                       de burgemeester,A. Vink                                     J.A.F van Osch