Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Westervoort

Aanwijzingsbesluit artikel 2.4.8 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westervoort
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 2.4.8 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 2.4.8 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006, art. 2.4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-08-200508-10-2009nieuwe regeling

04-08-2005

Westervoort Post, 10-10-2005

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 2.4.8 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006

Het college van burgemeester en wethouders van Westervoort;Gelet op artikel 2.4.8 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006;Gelet op het advies van de politie Gelderland-Midden, Unit Rivierenland-Oost;Overwegende dat:

 • a.

  Het wenselijk is hinderlijk gedrag

 • b.

  Het wenselijk is vandalisme door alcoholgebruik op of aan de weg te voorkomen

 • c.

  Het wenselijk is zowel subjectieve als objectieve onveiligheid op locaties waar het alcoholgebruik plaatsvindt, te voorkomen

 • d.

  Er voldoende gelegenheden zijn om alcoholhoudende dranken binnen te drinken

Besluiten:

Artikel 1

 • 1.

  aan te wijzen als gebieden waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, zoals omschreven in artikel 2.4.8, lid 1 van de APV;a. de bebouwde kom van de gemeente Westervoort zoals weergegeven op kaart 1;b. het terrein aan de Veerdam zoals weergegeven op kaart 2.

 • 2.

  dit besluit in werking te laten treden op 11 augustus 2005 en te laten gelden voor onbepaalde duur.

@alt@alt

Ondertekening

Westervoort, 4 augustus 2005Burgemeester en wethouders van Westervoort,de loco-secretaris,                        de burgemeester,W.T.E.M van Ampting                     W.M. de Laat