Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Westervoort

Aanwijzingsbesluit artikel 5.1.2a Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westervoort
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 5.1.2a Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 5.1.2a Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De inwerkingtreding van deze regeling is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006, art. 5.1.2a, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-200008-10-2009nieuwe regeling

25-04-2000

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders;overwegende dat de gemeenteraad van Westervoort op 9 maart 1998 de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Westervoort heeft vastgesteld, welke verordening voor het eerst is gewijzigd op 12 oktober 1998;overwegende dat ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5.1.2a, eerste lid, een nader aanwijzingsbesluit door burgemeester en wethouders dient te worden genomen;besluit:

Artikel 1

  • a.

    Aan te wijzen als wegen zoals bedoeld in artikel 5.1.2a, eerste lid waar het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen: Alle openbare wegen gelegen binnen de in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 bedoelde bebouwde kom van de gemeente Westervoort.

  • b.

    Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag, die volgt op de bekendmaking daarvan.

Ondertekening

Westervoort, 25 april 2000Burgemeester en wethouders voornoemd,de secretaris,                                loco de burgemeester,J.A.M.G van Bodegom                 J.A.F van Osch