Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Aanwijzingsbesluit artikel 5.1.7 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 5.1.7 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 5.1.7 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Algemeen aanwijzingsbesluit APV Westervoort 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006, art. 5.1.7, lid 1
  2. Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006, art. 5.1.7, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-200908-10-2009intrekking

15-09-2009

Westervoort Post, 07-10-2009

Onbekend.
01-03-200408-10-2009nieuwe regeling

09-03-2004

Westervoort Post, 25-02-2004

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 5.1.7 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006

Burgemeester en wethouders;gelet op het besluit van de gemeenteraad van 9 februari 2004 waarbij een nieuwe Algemene plaatselijke verordening (APV) is vastgesteld, die per 1 maart 2004 in werking treedt waardoor nieuwe aanwijzingsbesluiten moeten worden genomen;gelet op het (ingetrokken) besluit van 9 maart 1998 bestaande uit een drietal aanwijzingen:aanwijzing wegen straatartiest (2.1.4.3 APV), aanwijzing wegen verbod laten staan aanhanger (5.1.5. 1e lid onder a APV) en aanwijzing wegen parkeren grote voertuigen (5.1.7.1 1e en 2e lid APV);gelet op artikel 5.1.7.1 1e en 2e lid van de APV;Besluit:

Artikel 1  

  • 1.

    Aan te wijzen als wegen zoals bedoeld in artikel 5.1.7, eerste en tweede lid: alle openbare wegen gelegen binnen de bebouwde kom zoals onder IIa bedoeld, zulks evenwel met uitzondering van het speciaal ingerichte parkeerterrein aan het Hazeland op het Bedrijventerrein "Het Ambacht";

  • 2.

    Dit besluit in werking te laten treden op 1 maart 2004.

Westervoort, 9 februari 2004.Burgemeester en wethouders van Westervoort,De secretaris,                   de burgemeester,A. Vink                                 W.M. de Laat