Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Besluit maximering vergunningen prostitutiebedrijven 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maximering vergunningen prostitutiebedrijven 2006
CiteertitelBesluit maximering vergunningen prostitutiebedrijven 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpprostitutie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.2.1, tweede lid van de APV

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-2006Onbekend

28-03-2006

Huisaanhuis 26 april 2006

gemeentebladnummer 2D

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maximering vergunningen prostitutiebedrijven 2006

 

 

Besluit maximering vergunningen prostitutiebedrijven 2006

De Burgemeester en Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

overwegende,

 • 1

  dat sinds 1 oktober 2000 het aantal seksinrichtingen en het aantal escortbedrijven waarvoor in de gemeente Enschede een vergunning kan worden verleend als bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid van de APV, ten hoogste 21 respectievelijk 3 bedraagt;

 • 2

  dat in de loop der jaren het aantal seksinrichtingen is afgenomen tot 11, maar dat de belangstelling voor een vergunning voor een escortbedrijf aanzienlijk groter is dan het aantal waarvoor sinds 1 oktober 2000 vergunning kan worden verleend;

 • 3

  dat het, ter voorkoming van illegale exploitatie van escortbedrijven, gewenst is het maximum voor seksinrichtingen te verlagen ten gunste van het maximum voor escortbedrijven,

gelet op artikel 3.2.1, tweede lid van de APV,

besluiten :

 • 1

  het “Besluit maximering prostitutiebedrijven” d.d. 5 september 2000 in te trekken;

 • 2

  het aantal seksinrichtingen en het aantal escortbedrijven waarvoor in de gemeente Enschede een vergunning kan worden verleend als bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid van de APV, vast te stellen op ten hoogste 15 respectievelijk 6;

 • 3

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Vastgesteld in de vergadering van 28 maart 2006.

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

de Secretaris, de Burgemeester,

M.J.M. Meijs P.E.J. den Oudsten

Enschede, 28 maart 2006.

De Burgemeester van Enschede,

P.E.J. den Oudsten