Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weststellingwerf

Gebiedsaanwijzing verbod bij zich hebben alcoholhoudende dranken in de gemeente Weststellingwerf

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing verbod bij zich hebben alcoholhoudende dranken in de gemeente Weststellingwerf
CiteertitelGebiedsaanwijzing verbod bij zich hebben alcoholhoudende dranken in de gemeente Weststellingwerf
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Mededeling Arrondissementsparket, 07-11-2000

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 2.4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2000Wijziging bestaande regeling

17-10-2000

Stellingwerf en Aanpakken, 25-10-2000

0007847/BZ
01-05-1999Nieuwe regeling

11-05-1999

Stellingwerf en Aanpakken, 05-05-1999

9904609/BZ

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing verbod bij zich hebben alcoholhoudende dranken in de gemeente Weststellingwerf

Nummer: 9904609/BZBurgemeester en Wethouders van Weststellingwerf;overwegende, dat het in het belang van de openbare orde, volksgezondheid en veiligheid in de gemeente noodzakelijk is regels te stellen met betrekking tot het aanwijzen van gebieden, alwaar het verboden is, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben op of aan de openbare weg in de gemeente;gelet op artikel 2.4.8 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

b e s l u i t e n:

Artikel 1  

De navolgende gebieden aan te wijzen, alwaar het verboden is op of aan de weg die van deze gebieden deel uitmaakt, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

  • 1.

    Wo1vega:a. het concentratiegebied, liggende tussen en/of begrensd door Oranje Nassaulaan, Julianaweg, Grindweg, Lijsterstraat, Van Nijmegen Schonegevelstraat, Sleeswijklaan, Stationsweg, Spoorlaan en Geraniumstraat;b. het gebied rondom de algemene begraafplaats, liggende tussen en/of begrensd door Steenwijkerweg, Geraniumstraat en Spoorlaan;c. het woon- annex recreatief gebied liggende tussen en/of begrensd door Lycklamaweg, Drafsportlaan, De Miete, De Splitting, De Stoeke en de spoorbaan;

  • 2.

    Noordwolde:a. het concentratiegebied, liggende tussen en/of begrensd door Dr. Mulderstraat, Hellingstraat, Industriestraat, Rotanstraat, Ds. Reitsmastraat;b. het recreatief gebied Spokeplas (kadastraal bekend als Noordwolde, sectie M, 1187).

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 1999.

Artikel 3  

Deze nadere regelen kunnen worden aangehaald als: "Gebiedsaanwijzing verbod bij zich hebben alcoholhoudende dranken in de gemeente Weststellingwerf".

Wovega 11 mei 1999.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,          de loco-burgemeester,