Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weststellingwerf

Gebiedsaanwijzing verbod langer dan nodig parkeren van caravans en dergelijke in de gemeente Weststellingwerf

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing verbod langer dan nodig parkeren van caravans en dergelijke in de gemeente Weststellingwerf
CiteertitelGebiedsaanwijzing verbod langer dan nodig parkeren van caravans en dergelijke in de gemeente Weststellingwerf
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 5.1.5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2009Nieuwe regeling

23-07-1999

Stellingwerf, 21-07-1999

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing verbod langer dan nodig parkeren van caravans en dergelijke in de gemeente Weststellingwerf

Burgemeester en Wethouders van Weststellingwerf;

overwegende, dat het in het belang van de openbare orde, de veiligheid en het uiterlijk aanzien van de gemeente noodzakelijk is regels te stellen met betrekking tot het aanwijzen van gebieden, alwaar het verboden is, langer dan op drie achtereenvolgende dagen te doen of laten staan van onder meer een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig op of aan de openbare weg in de gemeente;gelet op de artikel 5.1.5 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

b e s l u i t e n :

Artikel 1  

De bebouwde kommen aan te wijzen die door de gemeenteraad van Weststellingwerf op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1999.

Artikel 3 Citeertitel

Deze nadere regelen kunnen worden aangehaald als: “Gebiedsaanwijzing verbod langer dan nodig parkeren van caravans en dergelijke in de gemeente Weststellingwerf”.

Wolvega, 23 juli 1999.Burgemeester en wethouders voornoemd,de secretaris,                                                  de burgemeester,