Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Aanwijzingsbesluit inzake hinderlijk drankgebruik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit inzake hinderlijk drankgebruik
CiteertitelAanwijzingsbesluit inzake hinderlijk drankgebruik
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Sint Anthonis 2002, art. 2.4.8 en de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2003nieuw beleid.

20-05-2003

Peelrandwijzer 28-05-2003

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit inzake hinderlijk drankgebruik

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis;

overwegende, dat van de zijde van de politie in het district Land van Cuijk, team Zuid, is aangegeven, dat sprake is van toenemende overlast als gevolg van het veelvuldig gebruik van alcoholhoudende drank in de dorpskernen van de gemeente Sint Anthonis;

 

dat het ter voorkoming van verdere overlast wenselijk is om op grond van artikel 2.4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Sint Anthonis 2002 de bebouwde kom van Landhorst, Ledeacker, Oploo, Sint Anthonis, Stevensbeek, Wanroij en Westerbeek aan te wijzen als gebied, waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 

Gelet op het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Sint Anthonis 2002 en de Gemeentewet;

Artikel I  

In te trekken het besluit van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis, d.d. 23 december 1997, waarbij het gebied rondom het gemeentehuis in Sint Anthonis is aangewezen als gebied waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

Artikel II  

Op grond van het bepaalde in artikel 2.4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Sint Anthonis 2002 het volgende gebied aan te wijzen als gebied, waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;de bebouwde kom van Landhorst, Ledeacker, Oploo, Sint Anthonis, Stevensbeek, Wanroij en Westerbeek, zoals vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, d.d. 27 februari 1997,een en ander zoals is aangegeven op bijgaande bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening;

Artikel III  

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 juni 2003.

Sint Anthonis, 20 mei 2003.

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis,

de secretaris,                                                de burgemeester,