Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Verordening subsidiëring oud papier en karton 1999

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidiëring oud papier en karton 1999
CiteertitelVerordening subsidiëring oud papier en karton 199
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199901-01-2004Herziening

28-10-1999

Het Urkerland

1999001862

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidiëring oud papier en karton 1999

De raad van de gemeente Urk;gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 oktober 1999;gezien het advies van de commissie EVM van 12 oktober 1999;besluit:onder intrekking van de verordening van 28 oktober 1993 vast te stellen de navolgende:<vet>‘Verordening subsidiëring oud papier en karton 1999’</vet> 

Artikel 1  

Burgemeester en wethouders kennen aan in de gemeente Urk gevestigde scholen, kerkgenootschappen, verenigingen en andere instellingen met een sociaal, educatief, cultureel en/of recreatief doel waarmee een overeenkomst papierinzameling is gesloten een subsidie toe voor de verkoop van oud papier en karton.

Artikel 2  

Het subsidie bedraagt een vaste prijs van fl. 0.06 per kilo papier.

Artikel 3  

De hoeveelheid oud papier en karton, waarvoor subsidie wordt toegekend, wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld aan de hand van weegbriefjes waarop de volgende gegevens vermeld staan:

  • a.

    datum aflevering oud papier en karton;

  • b.

    de hoeveelheid in kilo&#xB4;s en de prijs per kilo;

  • c.

    naam, adres en handtekening van de opkoper en verkoper.

Artikel 4  

Voor het verkrijgen van de subsidie moeten de weegbriefjes binnen drie maanden na de verkoopdatum bij burgemeester en wethouders worden ingediend.

Artikel 5  

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 6  

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1999 en kan worden aangehaald als “Verordening subsidiëring oud-papier en karton”

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Urk, gehouden op 28 oktober 1999,Burgemeester,                                                                                             Secretaris,