Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Gebiedsaanwijzing drugsverbod

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing drugsverbod
CiteertitelDrugsverbod
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Urk 2008, art. 2.74a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2010Nieuwe regeling

14-07-2010

Het Urkerland 22-07-2010

200900

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing drugsverbod

De burgemeester van Urk;gelet op het bepaalde in artikel 2.74a van de Algemene plaatselijke verordening Urk 2008 dat luidt:

  • 1.

    Het is verboden in de door de burgemeester aangewezen gebieden op of aan de weg dan wel op een andere voor publiek toegankelijke plaats middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet te gebruiken, toe te dienen, dan wel daartoe voorbereidingen te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen openlijk voorhanden te hebben.

  • 2.

    Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover het gebruik betrekking heeft op de uitoefening van de artsenijbereidkunst, de geneeskunst, de tandheelkunst of de diergeneeskunde door apothekers, artsen, tandartsen en dierenartsen dan wel door een persoon die het middel in het kader van een ziekte, gebrek of aandoening om medische redenen moet gebruiken en het middel hem rechtmatig is verstrekt door een apotheker, arts of tandarts dan wel door een andere beroepsbeoefenaar die bevoegd is de geneeskunst of de tandheelkunst uit te oefenen.

Artikel 1  

besluit:te bepalen dat het onder artikel 2.74a gestelde verbod geldt voor

- het parkeerterrein bij het zwembad ’t Bun en sporthal De Schelp aan de Staartweg en - het Wilhelminapark aan de Damlaan / De Akkers.

Urk, 14 juli 2010

De burgemeester van Urk,