Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Gebiedsaanwijzing alcoholverbod

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing alcoholverbod
CiteertitelGebiedsaanwijzing alcoholverbod
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Urk 2008, art. 2:48, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

APV Urk 2008.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2010Nieuwe regeling

15-07-2010

Het Urkerland

geen.
26-07-2010Nieuwe regeling

15-07-2010

Het Urkerland

geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing alcoholverbod

Burgemeester en wethouders van Urk;overwegende dat op bepaalde plaatsen in de gemeente Urk regelmatig overlast veroorzaakt wordt door met name (groepen) jongeren, die op de weg alcoholhoudende dranken nuttigen en vervolgens flesjes kapot gooien en passanten lastig vallen óf voor veel andere overlast in de omgeving zorgen;dat het wenselijk is voor bepaalde plaatsen een verbod uit te vaardigen om alcoholhoudende drank te nuttigen of flesjes en blikjes met dergelijke drank bij zich te hebben;gelet op artikel 2.48 van de Algemene plaatselijke verordening Urk, waarin verboden wordt in het openbaar gebied, die deel uitmaakt van een door burgemeester en wethouders aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken of gesloten flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;gezien het advies van de Politie Flevoland district Noord;

Artikel 1  

b e s l u i t e n :

  • 1.

    het besluit van 19 maart 2010, nr. 0511, in te trekken;

  • 2.

    de plaatsen, zoals die zijn aangewezen op de bij dit besluit behorende situatietekening, aan te wijzen als gebied waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken of gesloten flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. (Het betreft de Zuidermeerdijk, Westermeerdijk (inclusief strand), strand Staverse kade, Staverse kade, Oost- en Westhavenkade, Handelskade, Burgemeester Schipperkade, Dormakade, E. Bakkerkade, Klifkade, Bootstraat, Haringstraat, Raadhuisstraat, Plein 1890, winkelcentrum Urkerhard, het Wilhelminapark, de rotonde De Akkers/Damlaan/Lange Dam, parkeerterrein bij het sportpark De Vormt en het parkeerterrein bij het zwembad ’t Bun / sporthal De Schelp.

  • 3.

    dit besluit in werking te doen treden op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

Urk, 14 juli 2010

Burgemeester en Wethouders van Urk,

Bijlage 1: Situatietekening