Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amersfoort

Aanwijzingsbesluit (brom)fietsen stationsgebieden en binnenstad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmersfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit (brom)fietsen stationsgebieden en binnenstad
CiteertitelAanwijzingsbesluit (brom)fietsen stationsgebieden en binnenstad
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenStation schothorst e.o. Stationsplein en Mondriaanplein Station Vathorst Overzicht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vormt een aanvulling op het aanwijzingsbesluit 'Handhaving (brom)fietsen stallen' van 17 januari 2007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 5.1.11
  2. Algemene Wet Bestuursrecht, artikelen 5.21-5.31
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-06-2009aanvulling op aanwijzingsbesluit 2005

03-02-2009

Stadsberichten, 10 juni 2009

2942994

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit (brom)fietsen stationsgebieden en binnenstad

 

 

Aanwijzingsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Amersfoort;

Daartoe bevoegd ingevolge artikel 5.1.11 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort 2007;

Gelet op het gestelde in het artikel 125 van de Gemeentewet en de artikelen 5.21 tot en met 5.31 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

Overwegende:

 

dat voor het stallen van (brom)fietsen voldoende voorzieningen zijn getroffen in de binnenstad en de omgeving van de stations;

 

dat de NS-stations en directe omgeving veel verkeersbewegingen aantrekt;

 

dat in de binnenstad op marktterreinen uitkomende stegen een belangrijke

verkeersfunctie vervullen;

 

dat het plaatsen van (brom)fietsen buiten de daarvoor aangewezen stallingen overlast veroorzaakt in zowel visuele als fysieke zin.

 

dat de vrije doorgang van andere weggebruikers wordt belemmerd als (brom)fietsen ongestructureerd staan gestald;

 

dat het her en der foutief gestald staan van (brom)fietsen in het bijzonder in geval van calamiteiten gevaar oplevert;

 

dat foutief gestalde (brom)fietsen een probleem vormen voor de bewegingsruimte van gehandicapten en minder validen;

 

dat het vanuit veiligheids- en stedenbouwkundige overwegingen wenselijk is om de (brom)fietsen uitsluitend op een juiste manier te stallen waar de stallingvoorzieningen zijn getroffen.

 

dat een open, overzichtelijke situatie bijdraagt aan de (sociale) veiligheid.

 

dat evenementen zoals “Amersfoort 750 jaar” veel bezoekers aantrekken hetgeen leidt tot drukte op de stations en in de binnenstad.

 

Besluit

tot het vaststellen van de gebieden waar het verbod zoals verwoord in artikel 5.1.11 eerste lid van de APV van toepassing is, een en ander volgens bijgaande tekeningen en luchtfoto’s met daarop gearceerd de gebiedsaanduidingen van:

 

Stationsgebied Amersfoort.

Stationsgebied Schothorst

Stationsgebied Vathorst.

Binnenstad: Papenhofstede, Windsteeg, Haversteeg, Torengang, Peperstraat en Zevenhuizen.

 

dat dit aanwijzingsbesluit na publicatie in werking treedt.

Bijlage 3  

Station Vathorst

Bijlage 4  

Overzicht