Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Appingedam

Gebiedsverbod alcoholgebruik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAppingedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsverbod alcoholgebruik
CiteertitelGebiedsverbod alcoholgebruik
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpGebiedsverbod alcoholgebruik

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2:48

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2011nieuwe regeling

17-01-2011

De Eemslander 26-01-2011

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsverbod alcoholgebruik

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam;

overwegende dat het gewenst is het gebied waarvoor het alcoholverbod geldt uit te breiden;

gelet op artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

b e s l u i t: 

Artikel 1  

  • 1.

    Het collegebesluit d.d. 31 maart 2006, inhoudende het permanent alcoholverbod voor het gebied in het centrum van Appingedam begrenst door het Nieuwe diep en het Damsterdiep in te trekken;

  • 2.

    Het aangewezen gebied waarbinnen het op openbare plaatsen verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben te bepalen op het gebied dat omsloten wordt door:- het Damsterdiep;- het Nieuwe diep;- De Groeve, tussen het Damsterdiep en de Eendrachtbrug;- Olingermeeden, tussen de Groeve en de Woldweg;- de Woldweg, tussen het kruispunt met Olingermeeden en de Oosterdraai;- De Farmsumerweg, tussen de Oosterdraai en de rotonde met de Jan Bronsweg;

  • 3.

    De datum van inwerkingtreding te bepalen op 1 februari 2011.

Aldus besloten in de vergadering d.d. 17 januari 2011.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteAppingedam,

 

 

, burgemeester. , secretaris.(H.K. Pot) (H.B.J. Mulder)