Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiden

Tijdelijke geslotenverklaring openbare pleinen rondom maatschappelijke complexen aan de Vondellaan verlengd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke geslotenverklaring openbare pleinen rondom maatschappelijke complexen aan de Vondellaan verlengd
CiteertitelTijdelijke geslotenverklaring openbare pleinen rondom maatschappelijke complexen aan de Vondellaan verlengd
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageGeslotenverklaring openbare pleinen Vondellaan

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art.172

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-201028-11-2011nieuwe regeling

23-11-2010

Onbekend.

BB 10.076

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke geslotenverklaring openbare pleinen rondom maatschappelijke complexen aan de Vondellaan verlengd

Tijdelijke geslotenverklaring openbare pleinen rondom maatschappelijke complexen aan de Vondellaan verlengd

 

 • 1.

  Te bepalen dat het een ieder ouder dan 14 jaar – gebruikers en bezoekers van maatschappelijke complexen uitgezonderd – is verboden zich tussen zonsondergang en zonsopkomst op te houden op of aan openbare pleinen rondom maatschappelijke complexen aan de Vondellaan in het gebied dat is begrensd door Van Baerlestraat 2 en Vondellaan tussen nummers 42 en 2, Vondellaan 2 en de spoorweg ter hoogte van Vondellaan 41, de spoorweg ter hoogte van Vondellaan 41 en de spoorweg ter hoogte van de P.C. Hooftlaan 9, de spoorweg ter hoogte van P.C. Hooftlaan 9 en Van Baerlestraat 2, één en ander aangegeven zoals op de bij dit besluit behorende kaart;

 • 2.

  Te bepalen dat het in het eerste lid genoemde verbod geldt vanaf de dag van inwerkingtreding voor de duur van een jaar;

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit een dag na datum van bekendmaking in werking treedt;

 • 4.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit besluit in ieder geval plaatsvindt door het plaatsen van de borden met daarop de tekst:

“Op last van de Burgemeester van Leiden is het verboden voor een ieder ouder dan 14 jaar zich tussen zonsondergang en zonsopkomst op te houden op dit plein of in de nabijheid ervan. Uitgezonderd gebruikers en bezoekers van maatschappelijke complexen.”