Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland 2011
CiteertitelAanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201101-01-2014Nieuwe regeling

25-01-2011

Gemeenteblad 2011, 5

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland 2011

Inhoudsopgave

 • 1.

  Drempelbedragen werken

 • 2.

  Drempelbedragen leveringen

 • 3.

  Drempelbedragen diensten

 • 4.

  Inkoop- en aanbestedingsformulier enkelvoudige uitnodiging

 • 5.

  Inkoop- en aanbestedingsformulier meervoudige onderhandse aanbesteding

 • 6.

  Inkoop- en aanbestedingsformulier openbare aanbesteding (al dan niet met voorselectie)

 • 7.

  Normen voor ten hoogste te stellen selectiecriteria

 • 8.

  Stappenplan inhuur tijdelijk personeel

 • 9.

  Leerlingbouwplaatsen in de bouw en infra

 • 10.

  Meervoudig onderhands aanbesteden werken (=conform ARW2005)

 • 11

  Nationaal openbaar aanbesteden werken (=conform ARW2005)

 • 12

  Nationaal niet-openbaar (= openbaar met voorselectie) aanbesteden werken (=conform ARW2005)

 • 13

  Europees openbaar aanbesteden werken, leveringen en diensten

 • 14

  Europees niet-openbaar aanbesteden werken, leveringen en diensten

Drempelbedragen: Werken

Waarde (excl. BTW)

Procedure

Betrokkenen1

Publicaties

Opmerkingen

< € 25.0002

Enkelvoudige uitnodiging

Budgethouder en/of Projectleider

Geen

Indien mogelijk plaatsen bij plaatselijke bedrijven

Meervoudig onderhands conform ARW2005

Budgethouder en/of Projectleider

Geen

Met een royale invitatie van het plaatselijke bedrijfsleven.

≥ € 25.000

< € 100.000

Meervoudig onderhands conform ARW2005

Budgethouder en/of Projectleider

www.steenwijkerland.nl

Met een royale invitatie van het plaatselijke bedrijfsleven.

Nationaal openbaar (evt. met voorselectie) conform ARW2005

Budgethouder en/of Projectleider

www.aanbestedingskalender.nl

www.steenwijkerland.nl

Op de gemeentelijke website wordt verwezen naar de aankondiging op de aanbestedingskalender.

≥ € 100.000

< € 300.000

Meervoudig onderhands conform ARW2005

Budgethouder en/of Projectleider

Inkoopcoördinator

www.steenwijkerland.nl

Opdrachten voor werken met een geraamde waarde tussen de € 100.000 en € 300.000 mogen meervoudig onderhands aanbesteed worden als er voldoende aanbod is van plaatselijke bedrijven.

Nationaal openbaar (evt. met voorselectie) conform ARW2005

Budgethouder en/of Projectleider

Inkoopcoördinator

www.steenwijkerland.nl

www.aanbestedingskalender.nl

Op de gemeentelijke website wordt verwezen naar de aankondiging op de aanbestedingskalender.

≥ € 300.000

< € 4.845.000

Nationaal openbaar (evt. met voorselectie) conform ARW2005

Budgethouder en/of Projectleider

Inkoopcoördinator

Algemeen directeur

www.aanbestedingskalender.nl

www.steenwijkerland.nl

Op de gemeentelijke website wordt verwezen naar de aankondiging op de aanbestedingskalender.

≥ € 4.845.000

Europees aanbesteden conform ARW2005

Budgethouder en/of Projectleider

Inkoopcoördinator

Algemeen directeur

www.aanbestedingskalender.nl

www.steenwijkerland.nl

Het publicatieblad van de EG.

Op de gemeentelijke website wordt verwezen naar de aankondiging op de aanbestedingskalender.

Via de aanbestedingskalender wordt er automatisch een aankondiging geplaatste in het publicatieblad van de EG.

1Bij politiek gevoelige en/of innovatieve aanbestedingen moet de portefeuillehouder ingeschakeld worden.

 

2 Voor het plaatsen van opdrachten bij de NWG middels enkelvoudige uitnodiging geldt een afwijkend drempelbedrag van € 50.000

Drempelbedragen: Leveringen

Waarde (excl. BTW)

Procedure

Betrokkenen1

Publicaties

Opmerkingen

< € 25.0002

Enkelvoudige uitnodiging

Budgethouder en/of Projectleider

Geen

Indien mogelijk plaatsen bij plaatselijke bedrijven

Meervoudig onderhands

Budgethouder en/of Projectleider

Geen

Met een royale invitatie van het plaatselijke bedrijfsleven.

≥ € 25.000

< € 100.000

Meervoudig onderhands

Budgethouder en/of Projectleider

www.steenwijkerland.nl

Met een royale invitatie van het plaatselijke bedrijfsleven.

Nationaal openbaar (evt. met voorselectie)

Budgethouder en/of Projectleider

www.aanbestedingskalender.nl

www.steenwijkerland.nl

Op de gemeentelijke website wordt verwezen naar de aankondiging op de aanbestedingskalender.

≥ € 100.000

< € 193.000

Meervoudig onderhands

Budgethouder en/of Projectleider

www.steenwijkerland.nl

Opdrachten voor leveringen met een geraamde waarde tussen de € 100.000 en € 193.000 mogen meervoudig onderhands aanbesteed worden als er voldoende aanbod is van plaatselijke bedrijven.

Nationaal openbaar (evt. met voorselectie)

Budgethouder en/of Projectleider

www.aanbestedingskalender.nl

www.steenwijkerland.nl

Op de gemeentelijke website wordt verwezen naar de aankondiging op de aanbestedingskalender.

≥ € 193.000

Europees aanbesteden

Budgethouder en/of Projectleider

Inkoopcoördinator

Algemeen directeur

www.aanbestedingskalender.nl

www.steenwijkerland.nl

Het publicatieblad van de EG.

Op de gemeentelijke website wordt verwezen naar de aankondiging op de aanbestedingskalender.

Via de aanbestedingskalender wordt er automatisch een aankondiging geplaatste in het publicatieblad van de EG.

1Bij politiek gevoelige en/of innovatieve aanbestedingen moet de portefeuillehouder ingeschakeld worden.

 

2 Voor het plaatsen van opdrachten bij de NWG middels enkelvoudige uitnodiging geldt een afwijkend drempelbedrag van € 50.000

Diensten

Vanaf € 50.000 en/of wanneer afgeweken wordt van het beleid moet voorafgaand aan de aanbesteding een aanbestedingsformulier aangemaakt worden.

Waarde (excl. BTW)

Procedure

Betrokkenen1

Publicaties

Opmerkingen

< € 25.0002

Enkelvoudige uitnodiging

Budgethouder en/of Projectleider

Geen

Indien mogelijk plaatsen bij plaatselijke bedrijven

Meervoudig onderhands

Budgethouder en/of Projectleider

Geen

Met een royale invitatie van het plaatselijke bedrijfsleven.

≥ € 25.000

< € 100.000

Meervoudig onderhands

Budgethouder en/of Projectleider

www.steenwijkerland.nl

Met een royale invitatie van het plaatselijke bedrijfsleven.

Nationaal openbaar (evt. met voorselectie)

Budgethouder en/of Projectleider

Inkoopcoördinator

www.aanbestedingskalender.nl

www.steenwijkerland.nl

Op de gemeentelijke website wordt verwezen naar de aankondiging op de aanbestedingskalender.

≥ € 100.000

< € 193.000

Meervoudig onderhands

Budgethouder en/of Projectleider

www.steenwijkerland.nl

Opdrachten voor leveringen met een geraamde waarde tussen de € 100.000 en € 193.000 mogen meervoudig onderhands aanbesteed worden als er voldoende aanbod is van plaatselijke bedrijven.

Nationaal openbaar (evt. met voorselectie)

Budgethouder en/of Projectleider

www.aanbestedingskalender.nl

www.steenwijkerland.nl

Op de gemeentelijke website wordt verwezen naar de aankondiging op de aanbestedingskalender.

≥ € 193.000

Europees aanbesteden

Budgethouder en/of Projectleider

Inkoopcoördinator

Algemeen directeur

www.aanbestedingskalender.nl

www.steenwijkerland.nl

Het publicatieblad van de EG.

Op de gemeentelijke website wordt verwezen naar de aankondiging op de aanbestedingskalender.

Via de aanbestedingskalender wordt er automatisch een aankondiging geplaatste in het publicatieblad van de EG.

1Bij politiek gevoelige en/of innovatieve aanbestedingen moet de portefeuillehouder ingeschakeld worden.

 

2 Voor het plaatsen van opdrachten bij de NWG middels enkelvoudige uitnodiging geldt een afwijkend drempelbedrag van € 50.000

 

 

 

AANBESTEDINGSFORMULIER: ENKELVOUDIGE UITNODIGING

In te vullen als de geraamde opdrachtwaarde (excl. BTW) hoger is dan € 25.000

Datum

 

Naam (deel)budgethouder of projectleider

 

 

 

Omschrijving aan te besteden opdracht

 

Geraamde opdrachtwaarde (exclusief btw)

 

Categorie

o

o

o

werk

levering

dienst

Offerte aanvragen bij

(naam en vestigingsplaats vermelden)

 

Toelichting

 

Zijn er voor deze opdracht duurzaamheid-criteria opgesteld door Agentschap NL7

o

o

ja

nee

Toelichting

 

Opdracht geschikt voor toepassen sociale criteria (zie par. 7.4 beleid):

o

o

 

ja

nee

Toelichting

 

 

 

Paraaf (deel)budgethouder of projectleider

 

Naam afdelingshoofd of teamleider

 

Paraaf afdelingshoofd of teamleider

 

 

 

Paraaf inkoopcoördinator

 

Paraaf algemeen directeur

 

 

 

Naam portefeuillehouder aanbesteden

 

Paraaf portefeuillehouder aanbesteden

 

Nummer:

(wordt achteraf ingevuld door centrale inkoopcoördinatie)

 

7Een overzicht met de productgroepen waarvoor duurzaamheidscriteria zijn opgesteld staat in het inkoophandboek op Snelbinder.

AANBESTEDINGSFORMULIER: MEERVOUDIG ONDERHANDS

In te vullen als de geraamde opdrachtwaarde (excl. BTW) hoger is dan € 50.000

Datum

 

Naam (deel)budgethouder of projectleider

 

 

 

Omschrijving aan te besteden opdracht

 

Geraamde opdrachtwaarde (exclusief btw)

 

Categorie

o

o

o

werk

levering

dienst

Offerte aanvragen bij

(naam en vestigingsplaats vermelden)

 

Toelichting

 

Zijn er voor deze opdracht duurzaamheid-criteria opgesteld door Agentschap NL8

o

o

ja

nee

Toelichting

 

Opdracht geschikt voor toepassen sociale criteria (zie par. 7.4 beleid):

o

o

 

 

ja

nee

Toelichting

 

 

 

Paraaf (deel)budgethouder of projectleider

 

 

 

Naam afdelingshoofd of teamleider

 

Paraaf afdelingshoofd of teamleider

 

 

 

Paraaf inkoopcoördinator

 

 

 

Als een of meer van de volgende situaties van toepassing is tevens paraaf algemeen directeur en PfH aanbesteden:

-er wordt afgeweken van het gemeentelijke beleid (zie par. 6.4 beleid)

-er sprake is van een collectieve aanbesteding met andere organisaties (zie par. 6.8 beleid)

Paraaf algemeen directeur

 

 

 

Naam portefeuillehouder aanbesteden

 

Paraaf portefeuillehouder aanbesteden

 

Nummer:

(wordt achteraf ingevuld door centrale inkoopcoördinatie)

8 Een overzicht met de productgroepen waarvoor duurzaamheidscriteria zijn opgesteld staat in het inkoophandboek op Snelbinder.

 

 

AANBESTEDINGSFORMULIER: OPENBARE AANBESTEDING

In te vullen als de geraamde opdrachtwaarde (excl. BTW) hoger is dan € 50.000

Datum

 

Naam (deel)budgethouder of projectleider

 

 

 

Omschrijving aan te besteden opdracht

 

Geraamde opdrachtwaarde (exclusief BTW)

 

Categorie

o

o

o

werk

levering

dienst

Europese aanbesteding

o

o

ja

nee

Toelichting

 

Zijn er voor deze opdracht duurzaamheid-criteria opgesteld door Agentschap NL9

o

o

ja

nee

Toelichting

 

Opdracht geschikt voor toepassen sociale criteria (zie par. 7.4 beleid):

o

o

 

ja

nee

Toelichting

 

 

 

Paraaf (deel)budgethouder of projectleider

 

Naam afdelingshoofd of teamleider

 

Paraaf afdelingshoofd of teamleider

 

 

 

Paraaf inkoopcoördinator

 

 

 

Paraaf algemeen directeur

 

 

 

Naam portefeuillehouder aanbesteden

 

Paraaf portefeuillehouder aanbesteden

 

Nummer:

(wordt achteraf ingevuld door centrale inkoopcoördinatie

9 Een overzicht met de productroepen waarvoor duurzaamheidscriteria zijn opgesteld staat in het inkoophandboek op Snelbinder.

Normen voor ten hoogste te stellen selectiecriteria

Selectiecriteria moeten niet verward worden met gunningscriteria. Selectiecriteria worden gebruikt om bij openbare aanbestedingen de geschiktheid van de inschrijvende bedrijven te toetsen. Het gaat hierbij om maatschappelijke-, technische-, organisatorische-, en financieel-economische eisen die gesteld kunnen worden aan inschrijvende bedrijven. Per aanbesteding zal een op de aard en omvang van de opdracht afstemde lijst met geschiktheidseisen opgesteld worden. Voor de volgende selectiecriteria zijn maximum normen vastgesteld:

 

Omzeteis

Om te kunnen beoordelen of in inschrijver groot genoeg is om een opdracht goed uit te kunnen voeren worden eisen gesteld aan de omzet van een bedrijf. Hierbij geldt een maximum van drie keer de opdrachtwaarde10 over maximaal de laatste drie boekjaren.

 

Continuïteitsparagraaf

Het risico op voldoende continuïteit van een onderneming kan het beste door de accountant beoordeeld worden. Bij het afgeven van de accountantsverklaring bij de jaarrekening moet de accountant zich tevens een oordeel vormen over de continuïteit van de onderneming. Als de accountant twijfelt over de continuïteit van de onderneming moet hierover verplicht een paragraaf opgenomen worden in de jaarrekening. Bij een openbare aanbesteding mag als eis gesteld worden dat de laatste jaarrekening geen continuïteitsparagraaf mag bevatten. Hierbij wordt aangesloten bij een reeds bestaande praktijk, alle midden- en grootbedrijven zijn verplicht hun jaarrekening door de accountant te laten controleren. Dit betekent dat de meeste ondernemers weinig administratieve lasten hebben om aan te tonen dat ze voldoen aan dit criterium.

 

Bankgarantie

Een andere manier voor het afdekken van risico’s is het vragen om een bankgarantie. De hoogte van een dergelijke bankgarantie mag maximaal 5% van de opdrachtwaarde bedragen.

 

Eisen m.b.t. de technische en beroepsbekwaamheid

 

Om het risico op onvoldoende technische of beroepsbekwaamheid te beperken wordt vaak gebruik gemaakt van referentieprojecten. De maximale norm voor dit criterium is ten hoogste drie referentieprojecten van maximaal 60% van de geraamde omvang van de opdracht die in complexiteit of competenties voldoende overeenkomen met de opdracht.

Eisen aan combinaties van inschrijvers

 

Aan combinaties van inschrijvers zullen geen hogere eisen gesteld worden dan aan een enkele inschrijver. Dit zou discriminatoir zijn en in strijd met Europese regelgeving. Daarnaast zou het stellen van hogere eisen aan combinaties de mogelijkheden voor het (plaatselijke) MKB om mee te dingen naar opdrachten van de gemeente Steenwijkerland verkleinen.

 

10Bij opdrachten met een looptijd langer dan 12 maanden moet uitgegaan worden van de opdrachtwaarde per jaar.

Stappenplan inhuur tijdelijk personeel

Inhuur tijdelijk personeel is een containerbegrip. Het begrip dekt een veelvoud van activiteiten en werkzaamheden die niet door ambtenaren in dienst van de gemeente Steenwijkerland worden uitgevoerd. Inhuur tijdelijk personeel is uitdrukkelijk niet hetzelfde als “uitbesteding”.

 

Bij inhuur van tijdelijk personeel vindt nog altijd sturing door de opdrachtgever plaats op de daadwerkelijke inzet van specifieke personen, die een eindresultaat moeten leveren.

 

Bij uitbesteding wordt een opdracht geplaatst, waarbij afspraken worden gemaakt zonder dat er door de opdrachtgever op inzet van specifieke capaciteit wordt gestuurd. Dit resulteert in de volgende definities:

 

Definitie uitbesteding: Uitbesteding is het tegen betaling laten uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van de gemeente door andere organisatie middels een inkoopopdracht, waarbij de operationele leiding en de inzet van personele capaciteit en deskundigheid voor rekening en risico van de opdrachtnemer zijn.

 

 

Definitie inhuur tijdelijk personeel: Inhuur tijdelijk personeel is het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van de gemeente door een andere organisatie, middels het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, waarop door de opdrachtgever mede gestuurd wordt.

 

Op het inhuren van tijdelijk personeel zijn de regels voor het inkopen van diensten van toepassing. Daarnaast geldt voor het inhuren van tijdelijk personeel het volgende stappenplan:

 • 1.

  Bij de afdeling ontstaat de behoefte aan de inhuur van tijdelijk personeel.

   

 • 2.

  De afdeling regelt de benodigde budgetruimte.

   

 • 3.

  Afdeling meldt de behoefte voor de inhuur van tijdelijk personeel bij P&O consulent. Deze melding bevat minimaal de volgende informatie:

  • ·

   korte functiebeschrijving

  • ·

   periode van inhuur

    

 • 4.

  P&O consulent controleert of in de inhuur voorzien kan worden via een raamovereenkomst.

  • ·

   Als de inhuur valt onder een raamovereenkomst zet de P&O consulent de vraag uit bij de betreffende opdrachtnemer.

  • ·

   Als de opdrachtnemer kan voorzien in de vraag laat P&O een nadere overeenkomst opstellen en conform de mandaatregeling voor inhuur tijdelijk personeel ondertekenen.

  • ·

   Als de inhuur niet valt onder een raamovereenkomst of de opdrachtnemer kan niet voorzien in de vraag, meldt de P&O consultent dit aan de afdeling.

    

 • 5.

  Als de inhuur niet valt onder een raamovereenkomst of de opdrachtnemer kan niet voldoen aan de vraag, moet er ingekocht / aanbesteed worden volgens het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid.

  • ·

   De afdeling raamt de opdrachtwaarde conform paragraaf 3.5 van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid.

  • ·

   De afdeling zorg voor het juist naleven van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid.

  • ·

   De afdeling legt in overleg met P&O de vraag vast in een schriftelijke offerte aanvraag gebruik makend van het standaard documenten uit GemWord en voegt de algemene inkoopvoorwaarden van Steenwijkerland bij.

  • ·

   In de offerteaanvraag worden ook de kosten van eventuele overname personeel opgenomen.

  • ·

   De afdeling zorgt voor het juist naleven van de mandaatregeling voor het inhuren van tijdelijk personeel voor wat betreft de ondertekening van de opdracht. Let op: Voor het inhuren van tijdelijk personeel geldt een andere mandaatregeling dan voor het inkopen van andere diensten!

  • ·

   Na plaatsing van de opdracht stuurt de afdeling het originele getekende contract naar de P&O consultent en een kopie naar de betreffende afdelingscontroller (voordat betreffende medewerker begint)

  • ·

   Als de opdracht een looptijd heeft van 12 maanden of langer ofeen verlengingsoptie heeft stuurt de afdeling tevens een kopie van de opdracht op naar de centrale inkoopcoördinatie t.b.v. het centrale inkoopcontractenregister.

  • ·

   Bij de inhuur van een ZZP-er levert deze een geldige VAR met een kopie van een geldig identiteitsbewijs in bij P&O ten behoeve van de financiële administratie.

  • ·

   De afdeling zorgt voor een werkplek en maakt een call aan voor ICT.

  • ·

   De P&O consulent vult het aanvraagformulier in voor een toegangspas.

Leerlingbouwplaatsen in de bouw en infra

In hoofdstuk 7 van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn en aantal maatschappelijke uitgangspunten vastgelegd. Een van deze uitgangspunten is het in paragraaf 7.4 beschreven protocol of social return. Hierin is geregeld op welke wijze de sociale criteria toegepast kunnen worden bij aanbestedingen. Een van de in paragraaf 7.4 genoemde mogelijkheden is het creëren van leerlingbouwplaatsen. Hieraan is in 2009 een nadere invulling gegeven door het ondertekenen van een convenant leerlingbouwplaatsen. Dit gedeelte van het aanbestedingsprotocol bevat een aantal praktische handvaten voor het realiseren van leerlingbouwplaatsen op gemeentelijke (infrastructurele) bouwprojecten. Achtereenvolgens zal ingegaan worden op:

 • -

  welke opdrachten geschikt zijn voor het creëren van leerlingbouwplaatsen;

 • -

  welke bepaling opgenomen moet worden in het bestek.

   

Welke opdrachten geschikt zijn voor het creëren van leerlingbouwplaatsen

Fundeon heeft richtlijn opgesteld met criteria waar een leerlingbouwplaats bijvoorkeur aan moet voldoen.

 

Voor projecten in de burgerlijke en utiliteitsbouw gaat het om de volgende criteria:

 • -

  het project heeft bij voorkeur een doorlooptijd van minimaal 26 weken;

 • -

  het project bevat minimaal vijf vakonderdelen voor een vakrichting waarvoor wordt opgeleid;

 • -

  het streven is dat er gemiddeld minimaal vijf leerlingen op de bouwplaats aanwezig zijn;

 • -

  voor ieder beroep waarvoor leerlingen worden opgeleid is een opgeleide leermeester op het werk aanwezig.

   

Voor projecten in de gespecialiseerde aanneming en infra gaat het om de volgende criteria:

 • -

  het project heeft bij voorkeur een doorlooptijd van minimaal 13 weken;

 • -

  het project bevat minimaal vijf vakonderdelen voor een vakrichting waarvoor wordt opgeleid;

 • -

  het streven is dat er gemiddeld minimaal drie leerlingen op de bouwplaats aanwezig zijn;

 • -

  voor ieder beroep waarvoor leerlingen worden opgeleid is een opgeleide leermeester op het werk aanwezig.

   

Let wel; het gaat hier niet om ‘harde’ minimumeisen, maar om een indicatieve richtlijn.

 

Welke bepaling opgenomen moet worden in het bestek

Bij aanbesteding van werken die geschikt zijn voor het realiseren van leerlingbouwplaatsen moet het volgende artikel opgenomen worden in het bestek, hoofdstuk ‘Algemene voorwaarden’:

 

Leerlingbouwplaatsen

Dit bouwproject, wordt uitgevoerd als leerlingbouwplaats, er worden leerlingen geplaatst die worden opgeleid volgens het principe van de beroepsbegeleidende leerweg (werken en leren). Leerlingen worden in staat gesteld, binnen de realisering van dit project alle voorkomende bouwkundige en/of infra werkzaamheden (mee) uit te voeren.

Er kan sprake zijn van nieuwbouw, verbouw, restauratie of renovatie. Dit betreft zowel timmer- , metsel- of infrawerkzaamheden / maar ook de andere specialistische beroepen vallend binnen de kwalificatiestructuur Bouw en Infra. Opgeleide leermeesters in dienst van de uitvoerende bedrijven zijn verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit van het werk en de begeleiding van leerlingen in de praktijk. De bedrijfsadviseur van Fundeon adviseert over de opzet en uitvoering van de leerlingbouwplaats.

 

De voorwaarden en de aanvraag tot erkenning staan vermeld in de brochures Leerlingbouwplaatsen en Erkenningsregeling opgesteld door

Fundeon, Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bouw en Infra.

 

 

Meervoudig onderhands aanbesteden werken (conform ARW2005)

 

Dit is een samenvatting van de in het ARW2005 opgenomen procedure. Raadpleeg het ARW2005 voor een gedetailleerde procesbeschrijving.

Activiteit

Termijnen

Opmerkingen

 

Bij een meervoudig onderhandse aanbesteding volgens het ARW2005 moet rekening gehouden van met een doorlooptijd van minimaal 21 dagen.

Bij het vaststellen van termijnen dient - onverminderd de genoemde minimum termijnen - rekening gehouden te worden met de complexiteit van de opdracht.

Verzenden bestek / PvE

 

In het bestek en/of de begeleidende brief moet aangegeven worden op basis van welk gunningscriterium (laagste prijs of economisch meest voordeling inschrijving) de opdracht gegund zal worden. Als gebruik gemaakt wordt van het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’ moet beschreven worden hoe dit bepaald wordt.

Pre-bid meeting / aanwijs

(optioneel)

 

Uit het oogpunt van verifieerbaarheid heeft schriftelijke communicatie de voorkeur, maar in bepaalde gevallen kan gekozen worden voor een pre-bid meeting / aanwijs.

Verzenden nota van inlichtingen

Uiterlijk zes dagen voor het verstrijken van de uiterste termijn voor de ontvangst van inschrijvingen.

(schriftelijk) gestelde vragen moeten – mits tijdig gesteld – beantwoord worden in een ‘Nota van inlichtingen’.

Indienen inschrijvingen / offertes

Minimaal 21 dagen na de datum waarop het bestek / PvE is verzonden.

Inschrijvingen zonder een rechtsgeldig ondertekend ‘Model K’ zijn ongeldig.

Inschrijvingen / offertes die voor de uiterste datum ingediend worden mogen niet geopend worden voordat de uiterste termijn voor het indienen verstreken is. Van het openen van de inschrijvingen / offertes moet een procesverbaal opgemaakt worden.

Om te voorkomen dat inschrijvingen / offertes door de postkamer worden geopend moeten deze – door een duidelijke vermelding aan de buitenkant van de envelop – herkenbaar zijn.

Beoordelen inschrijvingen

 

Dit betreft zowel het inhoudelijk beoordelen van de inschrijving op basis van het vooraf bekend gemaakte gunningscriterium als ook het beoordelen van de inschrijvers aan de hand van de vooraf beschreven geschiktheidseisen.

Als gebruik gemaakt wordt van het gunningscriterium ‘economisch meest voordelig inschrijving’ moet een beoordelingsdocument opgesteld worden.

Bekend maken voornemen tot gunning (optioneel)

 

Hoewel niet verplicht volgens het ARW 2005 wordt geadviseerd om ook bij een onderhandse procedure een voornemen tot gunnen bekend te maken indien de opdracht gegund wordt op basis van het gunningscriterium 'economisch meest voordelige inschrijving'. Deze mededeling bevat ten minste de gronden van de gunningsbeslissing, waaronder de kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving, en de naam van de begunstigde.

Bekend maken gunningsbeslissing

Minimaal 15 dagen na het bekend maken van het voornemen tot gunning (indien van toepassing)

Alle inschrijvers worden gelijktijdig schriftelijk op de hoogte gebracht van de door de gemeente genomen gunningsbelsissing.

Afgewezen inschrijvers worden geïnformeerd over:

-de naam van de geselecteerde inschrijver

-de reden van afwijzing

Nationaal openbaar aanbesteden werken (conform ARW2005)

Dit is een samenvatting van de in het ARW2005 opgenomen procedure. Raadpleeg het ARW2005 voor een gedetailleerde procesbeschrijving.

Activiteit

Termijnen

Opmerkingen

 

Bij een nationale openbare aanbesteding dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van minimaal 47 dagen.

Bij het vaststellen van termijnen dient - onverminderd de genoemde minimum termijnen - rekening gehouden te worden met de complexiteit van de opdracht.

Publiceren 'Aankondiging van opdracht'

 

Minimaal publicatie op:

1) website Steenwijkerland

2) de aanbestedingskalender

Aanvragen bestek / PvE door bedrijven

 

Voor zover mogelijk zullen alle aanbestedingsdocumenten digitaal beschikbaar gesteld worden via de aanbestedingskalender

Toezending bestek / PvE aan aanvragers

Binnen 6 dagen na ontvangst van een verzoek daartoe, voor zover daar tijdig om is verzocht.

Deze stap vervalt als de aanbestedingsstukken digitaal beschikbaar gesteld zijn via de aanbestedingskalender.

Pre-bidmeeting / Inlichtingenbijeenkomst (optioneel)

 

Uit oogpunt van verifieerbaarheid heeft schriftelijke communicatie de voorkeur, maar in bepaalde gevallen kan gekozen worden voor een pre-bidmeeting.

Beantwoorden vragen middels een nota van inlichtingen

Uiterlijk 6 dagen voor de uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen.

(schriftelijk) gestelde vragen moeten – mits tijdig gesteld – beantwoord worden in een ‘Nota van inlichtingen’.

Als de aanbestedingsstukken digitaal beschikbaar zijn gesteld kan volstaan worden met het plaatsen van de ‘Nota van inlichtingen’ op de aanbestedingskalender.

Indienen inschrijvingen / offertes

Minimaal 32 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de aankondiging. Deze termijn kan eventueel nog verkort worden door het bestek / PvE digitaal beschikbaar te stellen

Inschrijvingen zonder een rechtsgeldig ondertekend ‘Model K’ zijn ongeldig.

Inschrijvingen / offertes die voor de uiterste datum ingediend worden mogen niet geopend worden voordat de uiterste termijn voor het indienen verstreken is. Van het openen van de inschrijvingen / offertes moet een procesverbaal opgemaakt worden.

Om te voorkomen dat inschrijvingen / offertes door de postkamer worden geopend moeten deze – door een duidelijke vermelding aan de buitenkant van de envelop – herkenbaar zijn.

Beoordeling inschrijvingen

 

Dit betreft zowel het inhoudelijk beoordelen van de inschrijving op basis van het vooraf bekend gemaakte gunningscriterium als ook het beoordelen van de inschrijvers aan de hand van de vooraf beschreven geschiktheidseisen.

Als gebruik gemaakt wordt van het gunningscriterium ‘economisch meest voordelig inschrijving’ moet een beoordelingsdocument opgesteld worden.

Bekend maken voornemen tot gunning

 

Deze mededeling bevat ten minste de gronden van de gunningsbeslissing, waaronder de kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving, en de naam van de begunstigde.

Deze mededeling moet zowel per post als ook per mail of fax verzonden worden

Definitieve gunning

Minimaal 15 dagen na bekendmaking voornemen tot gunning en afwijzen overige inschrijvers.

Deze termijn (de Alcatel termijn) is bedoeld om afwezen inschrijvers in staat te stellen bezwaar aan te tekenen.

Opstellen en tweezijdig ondertekenen overeenkomst

 

De algemeen directeur, afdelingshoofden, teamleiders en seniormedewerkers zijn bevoegd om namens burgemeester en wethouders, overeenkomsten te ondertekenen.

Publiceren 'Aankondiging van geplaatste opdracht' (optioneel)

 

Hoewel niet verplicht volgens het ARW2005 wordt i.v.m. het oog op de gewenste mate van transparantie geadviseerd om een 'Aankondiging van geplaatste opdracht te plaatsen op de aanbestedingskalender.

Nationaal niet-openbaar (= openbaar met voorselectie) aanbesteden werken (conform ARW2005)

Dit is een samenvatting van de in het ARW2005 opgenomen procedure. Raadpleeg het ARW2005 voor een gedetailleerde procesbeschrijving.

Activiteit

Termijnen

Opmerkingen

 

Bij een nationale openbare aanbesteding dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van minimaal 53 dagen.

Bij het vaststellen van termijnen dient - onverminderd de genoemde minimum termijnen - rekening gehouden te worden met de complexiteit van de opdracht.

Publiceren 'Aankondiging van opdracht'

 

Minimaal publicatie op:

1) website Steenwijkerland

2) de aanbestedingskalender

Aanvragen selectiedocument door bedrijven

Minimaal 17 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de aankondiging.

Voor zover mogelijk zullen alle aanbestedingsdocumenten digitaal beschikbaar gesteld worden via de aanbestedingskalender

Toezending selectiedocumenten aan aanvragers

 

Deze stap vervalt als de aanbestedingsstukken digitaal beschikbaar gesteld zijn via de aanbestedingskalender.

Indienen selectiedocument(en)

 

 

Selectie

 

Inschrijvingen die voor de uiterste datum ingediend worden mogen niet geopend worden voordat de uiterste termijn voor het indienen verstreken is. Van het openen van de inschrijvingen moet een procesverbaal opgemaakt worden.

Selectie van inschrijvers op basis van de in het selectiedocument genoemde selectiecriteria.

Bekend maken resultaat selectieprocedure

 

Hoewel (nog) niet verplicht is het verstandig om ook aan het eind van de selectiefase een bezwaar termijn op te nemen. Deze bezwaartermijn moet vermeld worden in het bestek / PvE.

Einde selectiefase, start gunningsfase

Toezending bestek / PvE aan aanvragers

Minimaal 15 dagen na bekendmaking resultaat selectieprocedure.

Deze termijn (de Alcatel termijn) is bedoeld om afwezen inschrijvers in staat te stellen bezwaar aan te tekenen.

Pre-bidmeeting / Inlichtingenbijeenkomst (optioneel)

 

Uit oogpunt van verifieerbaarheid heeft schriftelijke communicatie de voorkeur, maar in bepaalde gevallen kan gekozen worden voor een pre-bidmeeting.

Beantwoorden vragen middels een nota van inlichtingen

Uiterlijk 6 dagen voor de uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen.

(schriftelijk) gestelde vragen moeten – mits tijdig gesteld – beantwoord worden in een ‘Nota van inlichtingen’.

Als de aanbestedingsstukken digitaal beschikbaar zijn gesteld kan volstaan worden met het plaatsen van de ‘Nota van inlichtingen’ op de aanbestedingskalender.

Indienen inschrijvingen / offertes

Minimaal 21 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van het bestek / PvE

Inschrijvingen zonder een rechtsgeldig ondertekend ‘Model K’ zijn ongeldig.

Inschrijvingen / offertes die voor de uiterste datum ingediend worden mogen niet geopend worden voordat de uiterste termijn voor het indienen verstreken is. Van het openen van de inschrijvingen / offertes moet een procesverbaal opgemaakt worden.

Om te voorkomen dat per post ingediende inschrijvingen / offertes door de postkamer worden geopend moeten deze – door een duidelijke vermelding aan de buitenkant van de envelop – herkenbaar zijn.

Hoewel niet verplicht op basis van het ARW2005 zal de gemeente Steenwijkerland inschrijvers altijd in staat stellen de opening van de inschrijvingen bij te wonen.

Beoordeling inschrijvingen

 

Dit betreft zowel het inhoudelijk beoordelen van de inschrijving op basis van het vooraf bekend gemaakte gunningscriterium als ook het beoordelen van de inschrijvers aan de hand van de vooraf beschreven geschiktheidseisen.

Als gebruik gemaakt wordt van het gunningscriterium ‘economisch meest voordelig inschrijving’ moet een beoordelingsdocument opgesteld worden.

Bekend maken voornemen tot gunning

 

Deze mededeling bevat ten minste de gronden van de gunningsbeslissing en de naam van de geselecteerde inschrijver(s). Deze mededeling wordt in ieder geval verzonden per fax of elektronische post .

Definitieve gunning

Minimaal 15 dagen na bekendmaking voornemen tot gunning en afwijzen overige inschrijvers.

Deze termijn (de Alcatel termijn) is bedoeld om afwezen inschrijvers in staat te stellen bezwaar aan te tekenen.

Opstellen en tweezijdig ondertekenen overeenkomst

 

De algemeen directeur, afdelingshoofden, teamleiders en seniormedewerkers zijn bevoegd om namens burgemeester en wethouders, overeenkomsten te ondertekenen.

Publiceren 'Aankondiging van geplaatste opdracht' (optioneel)

 

Hoewel niet verplicht volgens het ARW2005 wordt i.v.m. het oog op de gewenste mate van transparantie geadviseerd om een 'Aankondiging van geplaatste opdracht te plaatsen op:

1) website Steenwijkerland

2) de aanbestedingskalender

Europees openbaar aanbesteden werken, leveringen en diensten

Dit is een samenvatting van in het BAO opgenomen procedure. Raadpleeg het BAO voor een gedetailleerde procesbeschrijving.

Activiteit

Termijnen

Opmerkingen

 

Bij een openbare Europese aanbesteding dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van minimaal 60 dagen.

Bij het vaststellen van termijnen dient - onverminderd de genoemde minimum termijnen - rekening gehouden te worden met de complexiteit van de opdracht.

Publiceren vooraankondiging (optioneel)

Indien een vooraankondiging wordt geplaatst mogen een aantal termijnen verkort worden

Minimaal publicatie op:

1) website Steenwijkerland

2) de aanbestedingskalender

3) Publicatieblad van de EG (kan automatisch

via de aanbestedingskalender

Publiceren 'Aankondiging van opdracht'

 

Minimaal publicatie op:

1) website Steenwijkerland

2) de aanbestedingskalender

3) Publicatieblad van de EG (kan automatisch

via de aanbestedingskalender

Aanvragen bestek / PvE door bedrijven

 

Voor zover mogelijk zullen alle aanbestedingsdocumenten digitaal beschikbaar gesteld worden via de aanbestedingskalender

Toezending bestek / PvE aan aanvragers

Binnen 6 dagen na ontvangst van een verzoek daartoe, voor zover daar tijdig om is verzocht.

Deze stap vervalt als de aanbestedingsstukken digitaal beschikbaar gesteld zijn via de aanbestedingskalender.

Pre-bidmeeting / Inlichtingenbijeenkomst (optioneel)

 

Uit oogpunt van verifieerbaarheid heeft schriftelijke communicatie de voorkeur, maar in bepaalde gevallen kan gekozen worden voor een pre-bidmeeting.

Beantwoorden vragen middels een nota van inlichtingen

Uiterlijk 6 dagen voor de uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen.

(schriftelijk) gestelde vragen moeten – mits tijdig gesteld – beantwoord worden in een ‘Nota van inlichtingen’.

Als de aanbestedingsstukken digitaal beschikbaar zijn gesteld kan volstaan worden met het plaatsen van de ‘Nota van inlichtingen’ op de aanbestedingskalender.

Indienen inschrijvingen / offertes

Minimaal 45 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de aankondiging. beschikbaar te stellen.

De termijn van 45 dagen geldt alleen wanneer de aankondiging langs elektronische weg (internet) wordt verzonden. Anders geldt er een termijn van 52 dagen.

Inschrijvingen / offertes die voor de uiterste datum ingediend worden mogen niet geopend worden voordat de uiterste termijn voor het indienen verstreken is. Van het openen van de inschrijvingen / offertes moet een procesverbaal opgemaakt worden.

Om te voorkomen dat per post ingediende inschrijvingen / offertes door de postkamer worden geopend moeten deze – door een duidelijke vermelding aan de buitenkant van de envelop – herkenbaar zijn.

Beoordeling inschrijvingen

 

Dit betreft zowel het inhoudelijk beoordelen van de inschrijving op basis van de vooraf beschreven gunningscriteria als ook het beoordelen van de inschrijver aan de hand van vooraf beschreven geschiktheidseisen.

Bekend maken voornemen tot gunning

 

Deze mededeling bevat ten minste de gronden van de gunningsbeslissing en wordt in ieder geval verzonden per fax of elektronische post .

Definitieve gunning

Minimaal 15 dagen na bekendmaking voornemen tot gunning en afwijzen overige inschrijvers.

Deze termijn (de Alcatel termijn) is bedoeld om afwezen inschrijvers in staat te stellen bezwaar aan te tekenen.

Opstellen en tweezijdig ondertekenen overeenkomst

 

De algemeen directeur, afdelingshoofden, teamleiders en seniormedewerkers zijn bevoegd om namens burgemeester en wethouders, overeenkomsten te ondertekenen.

Publiceren 'Aankondiging van geplaatste opdracht'

Binnen 48 dagen na definitieve gunning.

Publicatie op:

1) de aanbestedingskalender

2) Publicatieblad van de EG (kan automatisch

via de aanbestedingskalender

Europees niet-openbaar (= openbaar met voorselectie) aanbesteden werken, leveringen en diensten

Dit is een samenvatting van in het BAO opgenomen procedure. Raadpleeg het BAO voor een gedetailleerde procesbeschrijving.

Activiteit

Termijnen

Opmerkingen

 

Bij een niet-openbare Europese aanbesteding dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van minimaal 85 dagen.

Bij het vaststellen van termijnen dient - onverminderd de genoemde minimum termijnen - rekening gehouden te worden met de complexiteit van de opdracht.

Publiceren vooraankondiging (optioneel)

Indien een vooraankondiging wordt geplaatst mogen een aantal termijnen verkort worden

Minimaal publicatie op:

1) website Steenwijkerland

2) de aanbestedingskalender

3) Publicatieblad van de EG (kan automatisch

via de aanbestedingskalender

Publiceren 'Aankondiging van opdracht'

 

Minimaal publicatie op:

1) website Steenwijkerland

2) de aanbestedingskalender

3) Publicatieblad van de EG (kan automatisch

via de aanbestedingskalender

Aanvragen selectiedocument door bedrijven

Minimaal 30 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de aankondiging.

Voor zover mogelijk zullen alle aanbestedingsdocumenten digitaal beschikbaar gesteld worden via de aanbestedingskalender

Toezending selectiedocumenten aan aanvragers

 

Deze stap vervalt als de aanbestedingsstukken digitaal beschikbaar gesteld zijn via de aanbestedingskalender.

Indienen selectiedocument(en)

 

 

Selectie

 

Inschrijvingen die voor de uiterste datum ingediend worden mogen niet geopend worden voordat de uiterste termijn voor het indienen verstreken is. Van het openen van de inschrijvingen moet een procesverbaal opgemaakt worden.

Om te voorkomen dat inschrijvingen / offertes door de postkamer worden geopend moeten deze – door een duidelijke vermelding aan de buitenkant van de envelop – herkenbaar zijn.

Selectie van inschrijvers op basis van de in het selectiedocument genoemde selectiecriteria.

Bekend maken resultaat selectieprocedure

 

Hoewel (nog) niet verplicht is het verstandig om ook aan het eind van de selectiefase een bezwaar termijn op te nemen. Deze bezwaartermijn moet vermeld worden in het bestek / PvE.

Einde selectiefase, start gunningsfase

Toezending bestek / PvE aan geselecteerde bedrijven

Minimaal 15 dagen na bekendmaking resultaat selectieprocedure.

Deze termijn (de Alcatel termijn) is bedoeld om afwezen inschrijvers in staat te stellen bezwaar aan te tekenen.

Pre-bidmeeting / Inlichtingenbijeenkomst (optioneel)

 

Uit oogpunt van verifieerbaarheid heeft schriftelijke communicatie de voorkeur, maar in bepaalde gevallen kan gekozen worden voor een pre-bidmeeting.

Beantwoorden vragen middels een nota van inlichtingen

Uiterlijk 6 dagen voor de uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen.

(schriftelijk) gestelde vragen moeten – mits tijdig gesteld – beantwoord worden in een ‘Nota van inlichtingen’..

Indienen inschrijvingen / offertes

Minimaal 40 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van het bestek / PvE

Inschrijvingen / offertes die voor de uiterste datum ingediend worden mogen niet geopend worden voordat de uiterste termijn voor het indienen verstreken is. Van het openen van de inschrijvingen / offertes moet een procesverbaal opgemaakt worden.

Om te voorkomen dat inschrijvingen / offertes door de postkamer worden geopend moeten deze – door een duidelijke vermelding aan de buitenkant van de envelop – herkenbaar zijn.

Beoordeling inschrijvingen

 

Dit betreft het inhoudelijk beoordelen van de inschrijving op basis van de vooraf beschreven gunningscriteria.

Bekend maken voornemen tot gunning

 

Deze mededeling bevat ten minste de gronden van de gunningsbeslissing en wordt in ieder geval verzonden per fax of elektronische post .

Definitieve gunning

Minimaal 15 dagen na bekendmaking voornemen tot gunning en afwijzen overige inschrijvers.

Deze termijn (de Alcatel termijn) is bedoeld om afwezen inschrijvers in staat te stellen bezwaar aan te tekenen.

Opstellen en tweezijdig ondertekenen overeenkomst

 

De algemeen directeur, afdelingshoofden, teamleiders en seniormedewerkers zijn bevoegd om namens burgemeester en wethouders, overeenkomsten te ondertekenen.

Publiceren 'Aankondiging van geplaatste opdracht'

Binnen 48 dagen na definitieve gunning.

Publicatie op:

1) de aanbestedingskalender

2) Publicatieblad van de EG (kan automatisch

via de aanbestedingskalender)