Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening tot het niet vaststellen van een verordening exploitatie speelautomaten voor de gemeente Schinnen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot het niet vaststellen van een verordening exploitatie speelautomaten voor de gemeente Schinnen
CiteertitelVerordening tot het niet vaststellen van een verordening exploitatie speelautomaten gemeente Schinnen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Gemeentewet, art. 150
  3. Wet op kansspelen, titel V

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-198701-01-2021Nieuwe regeling

23-04-1987

Onbekend

Onbekend
23-04-1987

23-04-1978

Goed Nieuws

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot het niet vaststellen van een verordening exploitatie speelautomaten voor de gemeente Schinnen

De Raad van de gemeente Schinnen;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 31 maart 2007;

gelet op Titel V a van de Wet op de kansspelen;

 

B e s l u i t :

geen verordening vast te stellen,

als bedoeld in artkel 30c. lid 1, onder c , van de Wet op de kansspelen, waarbij de exploitatie van een speelautomatenhal wordt toegelaten.

Aldus besloten in de vergadering van 23 april 1987.

de griffier

de secretaris