Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Besluit aanwijzen alcoholverbodsgebieden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzen alcoholverbodsgebieden
CiteertitelAlcoholverbodsgebieden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft gedelegeerde regelgeving van artikel 2.4.8 van de APV Geertruidenberg 2008.Het is een aanvulling op het in 2003 vastgestelde Aanwijzingsbesluit hinderlijk drankgebruik. Daarom is ervoor gekozen om beide besluiten hieronder gezamenlijk op te nemen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-200922-11-2013Onbekend.

17-02-2009

De Langstraat, 19 februari 2009

17 februari 2009, nr. 9

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzen alcoholverbodsgebieden

 

 

Artikel 1  

Aanwijzingsbesluit hinderlijk drankgebruik (2003)

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 

 

overwegende, dat het ongewenst is dat op de weg alcholhoudende drank wordt genuttigd of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, in het gebied gelegen tussen en met inbegrip van de:

- Keizersdijk;

- Het Spant;

- Pieter Breughelstraat;

- Rembrandtlaan;

- Grote Kerkstraat;

- St. Jozeflaan;

- Wilhelminalaan;

- Beatrixlaan;

- Julianalaan;

- Touwbaan;

- Kardeel;

- Lijnbaan.

 

gelet op het bepaalde in:

- artikel 2.4.8 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg 1998

 

besluit, na een inspraakprocedure gevolgd te hebben, dat het verboden is op de weg, die deel uitmaakt van bovengenoemd aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 

Dit besluit treedt in werking op 14 november 2003.

 

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

de secretaris, de burgemeester,

 

mr. J.H. Willems M.J.A. Meijer

 

 

Besluit aanwijzen alcoholverbodsgebieden (2009)

 

burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg:

 

gelet op artikel 2.4.8 van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)

overwegende dat het wenselijk is dat overlast ten gevolge van drankgebruik op bepaalde gebieden in de gemeente wordt voorkomen dan wel daarop wordt gehandhaafd:

 

b e s l u i t e n :

 

de volgende gebieden gebieden aan te wijzen als alcoholverbodsgebieden:

 

 

Artikel 1: Raamsdonk

a. Skatebaan Raamsdonk, Raadhuisstraat

b. Kerkplein Raamsdonk

 

 

Artikel 2: Geertruidenberg

a. Skatebaan Gouveneurslaan

b. Schonckplein/Dulderpark

c. Sloterdijkstraat

d. De Bakkerij

 

 

Artikel 3: Raamsdonksveer

a. Skatebaan Beethovenlaan

b. Wilhelminapark + Parklaan

c. Park d’Onvermoeidelaan

d. Basketbalveldje Breetweerlaan/Doornboom

e. Speelveldje Molenweer, Hoge Donk, Lutteldonk

 

 

Artikel 4: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 19 februari 2009 in werking.

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

 

de secretaris,                             de burgemeester, 

 

 

A.J.L.G. van Oudheusden        M.J.A. Meijer